Havlíček Jan

*27. 10. 1870 Staré Mokré Lazce – + po 1938 Lhota u Opavy 

Mlynářský mistr, zakladatel a majitel mlynářských živností a firem. 

Rod Havlíčků pocházel ze zahradnické usedlosti č.p. 47 ve Starých Mokrých Lazcích. Tam se také narodil 15. 1. 1846 Jan Havlíček v rodině Bartoloměje Havlíčka (*1807) a jeho manželky Kateřiny (*1810), dcery Karla Jaroschka, zahradníka taktéž ve Starých Mokrých Lazcích, kteří byli sezdáni 10. 8. 1830. Jan Havlíček starší se poměrně brzy, 9. 6. 1868, oženil s Magalenou (*22. 7. 1848), dcerou Johana Komara, sedláka ve Starých Mokrých Lazcích č.p. 41 a jeho ženy Kateřiny, roz. Bluchové ze Štítiny. Dne 27. 10. 1870 se novomanželům narodil prvorozený syn a potom děti přibývalo. Havlíčkovi se pro zlepšení životní úrovně rozhodli v r. 1890 pronajmout si mlýn ve Lhotě u Opavy od stavitele Franze Jurečky a jeho ženy Marie z Ostravy-Třebovic, kteří mlýn i se selskou usedlostí č.p. 1 2. 4. 1890 koupili od manželů Antona a Marie Halfarových. A 29. 7. 1893 Havlíčkovi mlýn po dobrých zkušenostech odkoupili. Jejich syn, již zmíněný Jan Havlíček, se nadchl otcovým mlynařením, vyučil se mlynářskému řemeslu, oženil se a založil rodinu v Martinově, kde s manželkou Marií (*3. 9. 1874) přivedl na svět dceru Boženu (*16. 12. 1896) a syna Jana (*12. 7. 1903). Další dvě děti, Ludvík (*16. 8. 1905) a Ladislav (*14. 12. 1906), se jim narodily ve mlýně v Lhotě u Opavy, který na základě odstupní smlouvy č. 3986 z 24. 7. 1905 získali i se selskou usedlostí č.p. 1 od rodičů. Starý doškový mlýn následujícího roku zbourali a postavili nový zděný mlýn. V r. 1911 mlýn zdvihli o 1 patro a přistavěli obytnou budovu a v r. 1913 místo vodního kola postavil turbinu a a zřídili elektrické osvětlení. Na základě žádosti Jana Havlíčka z 27. 2. 1914 byla jeho mlynářská živnost zapsána do obchodního rejstříku jako firma jednotlivce pod názvem "J. Havlíček, umělý válcový mlýn, Lhota". Důležitá organizační a majetková změna proběhla po skončení 1. světové války a připojení Hlučínska k ČSR. Tehdy s majitelem mlýna a pily v Hlučíně Wilhelmem Breilerem vytvořil J. Havlíček veřejnou obchodní společnost, která dle zápisu ve firemním rejstříku z 10. 10. 1920 nesla název "Hlučínský mlýn a pila Breiler a Havlíček v Hlučíně". Prokuristou této firmy založené 1. 9. 1920 byl Havlíčkův švagr Emanuel Hradský z Hlučína. Na základě kupní smlouvy z 21. 9.1921 nabyl Jan Havlíček do plného vlastnictví uvedené hlučínské nemovitosti.

Je třeba připomenout, že hlučínský mlýn při řece Opavě je poprvé uveden v historických pramenech k r. 1377 a nazýval se později Velkým mlýnem. V době pobělohorské náležel majitelům hlučínského panství, byl kamenným a o 4 složeních. Po zisku hlučínského mlýna s pilou došlo k výmazu dosavadních firem "Hlučínský mlýn a pila Breiler a Havlíček v Hlučíně" a "J. Havlíček, umělý válcový mlýn Lhota" z firemního rejstříku a 9. 1. 1922 k zapsání názvu nové firmy "J. Havlíček, mlýny a pila Hlučín" , přičemž sídlem hlavního závodu se měl stát Hlučín a vedlejšího závodu Lhota, ale ve skutečnosti tomu bylo právě naopak. Prokuristou i této nové firmy zůstal Emanuel Hradský. V r. 1935 získala firma od Rolnického akciového cukrovaru v Háji u Opavy jednak mlýn ve Smolkově, jednak mlýn v Háji-Chabičově. Staly se rovněž vedlejšími závody uvedené firmy a tato změna byla zapsána do firemního rejstříku 24. 12. 1935 pod zn. Firm. 1774/35/A II - 139. K 31. 12. 1937 se úspěšný podnikatel Jan Havlíček vzdal pro stáří dalšího provozování mlynářské živnosti. Firmu po něm převzal jeho syn Ladislav Havlíček (*14. 12. 1906). Ten však z ní vytvořil s prokuristou Emanuelem Hradským veřejnou obchodní společnost s názvem "Havlíčkovy mlýny Hlučín, Havlíček a Hradský" a takto byla zapsána 3. 1. 1938 do firemního rejstříku pod zn. Firm. 13/38/A VII – 238/2, zatímco původní znění názvu bylo z rejstříku vymazáno. Potom přišla okupace a uvedená firma se stala pod názvem "Havlíček Mühlen Hultschin, Havlíček u. Hradský" komanditní společností firmy " "Hultschiner Mühlenwerke Josef Scholz, Komanditgesellschaft in Hultschin". Po komunistickém převratu byla 1. 3.1948 do obnovené firmy "Havlíčkovy mlýny" zavedena národní správa a jejím správcem se stal podnik "Československé mlýny, národní podnik Praha".

PhDr. Josef Gebauer