Jedliczka Robert

*28. 3. 1860 Jakubčovice – + 7. 8. 1930 Komárov 

Podnikatel, zakladatel a majitel továrny na čokoládu „IKA“ v Komárově. 

Jeho rodina pocházela z Jakubčovic. Otec Izidor Jedlička (*1824), syn zahradníka Pavla Jedličky a Johany, roz. Hynarové, zde prožil život na zahradnické usedlosti č.p. 18. A podobně jako jeho otec se i on vyučil zahradníkem. Matka Rozálie (*1830), dcera Fabiana Kuděly, zahradníka v Puské Polomi č.p. 68 a jeho ženy Andrey, roz. Kromerové, se 3. 7. 1855 přivdala do domu č. 18 v Jakubčovicích. Zde se jim narodil syn Robert. V době dospívání hledal svou vlastní cestu a rozhodl se pro cukrářské řemeslo. Po vyučení nastoupil Robert Jedlička v Komárově do Hellovy továrny, kde pekl cukrovinky pro místní zaměstnance.Zde se také seznámil a roku 1887 oženil s Annou (1869–1934), dcerou místního kováře Antonína Onderky. Krátce po svatbě se mladým manželům narodila v domě č. 69 dcera Hedvika (*1888) a o tři roky později další dcera Emma (*1891).

Rozrůstající se rodina a společné bydlení s rodiči přiměly Roberta Jedličku realizovat svoje plány o samostatné cukrářské živnosti. Roku 1892 zažádal o živnostenské povolení a v tomtéž roce získal domovské právo v obci Komárově. Živnostenský list vystavený Okresním hejtmanstvím v Opavě, obdržel 21. 8. 1893 již na německy psané jméno Jedliczka. S ručním pečením oplatků začal ještě téhož roku v pronajatých místnostech bývalého Heinzova lihovaru v Komárově. Počáteční úspěch i zájem zákazníků umožnil Robertu Jedliczkovi rozšířit původní výrobu oplatků o další žádaný sortiment a to čajové pečivo a sušenky. Roku 1893 dostal povolení výstavby přízemního domku na parcele č. 353 v Komárově.

Po kolaudaci stavby sem přemístil výrobu a položil tak základ budoucí továrny. Ani zde však nebyly ideální podmínky k provozování cukrářské živnosti,neboť v jedné místnosti probíhala výroba a v dalších částech domu bydlela rodina s dětmi Hedvikou, Emmou a malým Gustavem (*1894). Potom přibyli ještě synové Vilém (* 1897), Robert (* 1906 ) a nejmladší dcera Anna (*1909). Od roku 1909 byla nově zavedena výroba kandytů a čokolády. Roku 1910 oznámil Robert Jedliczka založení firmy s názvem "Robert Jedliczka, továrna na výrobu oplatků, biskvitů a čokolády v Komárově ". 23. 1. 1926 došlo ke vzniku komanditní společnosti za spoluúčasti rodinných příslušníků. Stali se jimi manželka Anna, Emma Hartmannová (roz.Jedliczková), Hedvika Karkoschková (roz.Jedliczková) a Robert Jedliczka. Společníky Roberta Jedliczky sen. byli syn Vilém a zeť Josef Hartmann. K registraci komanditní společnosti došlo 23. 1. 1926 s názvem " Továrna na piškoty,oplatky a čokoládu".

V roce 1929 přistoupily jako další komandistky nejmladší dcera zakladatele továrny Anna a Frieda, manželka Roberta jun. Jak je patrné,jednalo se veskrze o rodinný podnik a v této podobě zůstal zachován až do konce své existence. Dne 7. 8. 1930 zemřel ve věku 70 let zakladatel firmy Robert Jedliczka a o čtyři roky později 4. 8. 1934 manželka Anna. Název továrny „IKA“ vyjadřovalo zkrácení jména Jedliczka.

Informace k hrobu (hřbitov Komárov, skupina A, hrob 45)  Zobrazit hrob na mapě

PhDr. Josef Gebauer