Kohn Josef

* před 1830 Vsetín – 17. 9. 1887 Vsetín 

Podnikatel, zakladatel sirkárny v Opavě. 

Pocházel z početné židovské komunity ve Vsetíně. Bratři Jakob a Josef Kohnové byli ve Vsetíně obchodníky se dřevem, takže měli v této průmyslové oblasti zkušenosti. V roce 1861 založili otevřenou obchodní společnost pro obchodování se dřevem, k jejíž náplni přibyla od roku 1863 také výroba "zápalných prostředků". Společnost si nechali zaprotokolovat u Obchodního soudu v Novém Jičíně 20. 8. 1863. Od roku 1872 ve Vsetíně také vyráběli dřevěný nábytek. Firma Jakob a Josef Kohnové prosperovala velmi dobře a postupně se začínala rozrůstat, takže během následujících dvaceti let měla své pobočky takřka po celém území rakousko-uherské monarchie, dokonce v zahraničí. V roce 1868 byla úředně zanesena první z těchto poboček právě v Opavě. Za účelem výstavby zcela nové firmy na výrobu zápalek byly zakoupeny dne 16.4.1869 parcely č. 2169 a č. 2170 (na rohu Staré silnice a dnešní ulice Krnovské), které kdysi patřily k opavské městské cihelně. Zde byly v následujících letech vybudovány výrobní budovy č. p. původně 185, od roku 1911 169. I když leží pozemky z větší části u Staré silnice, patřily k ulici Krnovské (dříve Jaktařské) č. 67.

Během sedmdesátých a osmdesátých let přibyly k firmě Jakob a Josef Kohnové v naší oblasti ještě pobočky Krásná, Těšín (1874) a Vyškov (1883). Podle údajů z roku 1895 měla firma "Jakob a Josef Kohnové, obchod se dřevem, výroba dřevěného nábytku a zápalek" vedle hlavního sídla ve Vsetíně ještě celkem 12 poboček : Opava, Krásná, Těšín, Vyškov, Vídeň, Hohenau, Mistelbach a Unter-Gänsendorf v Dolním Rakousku, Poreba Wielka a Swiatkowa v Haliči, Budapešť a Berlín. V letech 1907–1910 byla v provozu také pobočka v Břeclavi. Sirkárny byly kromě Opavy také ve Swiatkowe a v Krásné, ostatní pobočky fungovaly jako obchody se dřevem a výrobny dřevěného nábytku. Přestože byla firma protokolována jako otevřená společnost, jednalo se, jak tomu často bývá, o ryze rodinný podnik. Jakob Kohn sice již roku 1868 zemřel, ale jako společníci jej okamžitě nahradili jeho synové Adolf a Ignác, oba obchodníci se smíšeným zbožím ve Vsetíně. Téhož roku do firmu vstupují také tři synové Josefa Kohna : Julius, Karel a Felix. Po vystoupení Adolfa a Ignáce ze společnosti v roce 1882 a po smrti otce a zakladatele firmy Josefa Kohna (+17.9.1884) se k jeho třem synům (celkem měl 8 dětí, 4 syny a 4 dcery) jako společníci přidali od roku 1886 také nejmladší syn Jan a matka a vdova Rosa Kohnová. Ačkoli sídlo zůstalo nadále ve Vsetíně, bydlela rozvětvená rodina z větší části ve Vídni.

Opavskou pobočku vedl Eduard Abeles z Mikulova (*1848, také židovského původu). K významnějším změnám ve vedení došlo ještě v roce 1895, kdy vystoupil Karel Kohn, a v roce 1906, kdy po smrti Felixe Kohna vystoupil také Jan Kohn; zůstali tak pouze dva společníci – Julius Kohn s matkou Rosou (zemřela v roce 1912). Od roku 1907 vedl podnik Julius Kohn zcela sám. Od počátku našeho století se také postupně zmenšoval počet firemních poboček, v roce 1907 se hlavním sídlem, s ohledem na to, že se jednalo o nejvýznamnější provoz firmy, stala Opava. Výroba byla však postupně zastavována, některé pobočky (např. výrobna nábytku ve Vsetíně) přešly na cizí akciové společnosti. Podobně nakonec dopadla i opavská sirkárna. Samotná výroba zápalek byla zastavena již k 31. 12. 1912, úředně byla potom firma vymazána u Obchodního soudu v Opavě dne 28. 8. 1915. Ukončením výroby v roce 1912 však ještě historie produkce zápalek v Opavě nekončí. Výrobní aktivity přešly na akciovou společnost "HELIOS" (Zündwarenaktiengesellschaft Helios), která koupila podnik SOLO, Spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny".

PhDr. Josef Gebauer