Koppitz Josef

*17. 3. 1837 Holčovice – + 25. 4. 1898 Opava

Majitel továrny na výrobu šicích strojů

Podle informací v listu „Wiener Nähmaschinen und Velocipede Zeitung“, což byl časopis pro povzbuzení výroby šicích strojů a rozvoje cyklistiky, z roku 1886 patřila továrna na šicí stroje Josefa Koppitze mezi nejstarší v Rakousku. Nevznikla však v Opavě, ale ve Vídni. Josef Koppitz pocházel z Holčovic. Narodil se v rodině zámečnického mistra Franze Koppitze a jeho žena Dorothey rozené Köhlerové. Jako mladý odešel Josef Koppitz do Vídně, kde se vyučil strojařem u jednoho z prvních výrobců šicích strojů, firmy Bernhard. V roce 1858 založil se svým starším bratrem ve Vídni, na ulici Gumpendorferstrasse č. 153 dílnu, ve které společně vyráběli šicí stroje. Nebyly to stroje vlastní konstrukce, ale licenčně vyráběné americké šicí stroje značky Wheeler & Wilson. Původní stroje významně zdokonalili a dokonce za zlepšovací návrhy získali několik patentů, avšak spory s jinými zlepšovateli vyústily v soudní vyrovnání, díky němuž museli bratři Koppitzové vyplatit konkurenci vysoké odškodné 1200 zlatých. To se jim podařilo až v roce 1860. Mezitím pronikla firma Wheeler & Wilson na rakouský trh a zájem o licenční stroje klesal, přestože byly levnější. V roce 1864 se oba bratři rozdělili a Josef Koppitz vyráběl ve Vídni šicí stroje následujících deset let samostatně. V době hospodářské krize, kterou odstartoval krach na vídeňské burze v roce 1873, se hodlal Koppitz prosadit na periferii. Vybral si zemské hlavní město rakouského Slezska, tedy Opavu, nedaleko svého bydliště v Holčovicích.

V Opavě musel Josef Koppitz začínat od nuly a musel si najmout také nové dělníky. Sídlo továrny na šicí stroje bylo původně na Rybářské č. 44. Ve druhé polovině 80. let přestěhoval Koppitz výrobu do domu na Jaktařské (dnes Krnovská) č. 20, který patřil železářské firmě Tlach a Keil. V té době zaměstnávala továrna na výrobu šicích strojů asi 30 dělníků a produkovala 300 šicích strojů měsíčně. Koppitz dlouhou dobu setrvával u licenční výroby tehdy již zastaralých strojů Wheeler & Wilson, avšak nakonec přešel k výrobě úspěšnější značky Singer. V roce 1891 byla výroba přesunuta na Těšínskou č. 13.

Josef Koppitz si vzal za manželku Theklu (*1838), rozenou Rutzkou. Pocházela z rodiny zámečníka Andrease Rutzkého, původem z Bílovce, který byl zaměstnaný ve Vítkovických železárnách. Josef Koppitz spojil v Opavě své podnikatelské aktivity se svým švagrem Karlem Rutzkým (*1843), bratrem své ženy. Po smrti Josefa Koppitze v roce 1898 převzal Karl Rutzky vedení továrny. Továrna na šicí stroje „Karl Rutzky & Co.“ měla centrálu v Opavě a pobočku ve Vídni. Po smrti Karla Rutzkého v březnu 1907 převzal podnik syn Karl Rutzky. Spojil se s další opavskou továrnou na šicí stroje s názvem Silesia. Tato fúze trvala jen do roku 1910, kdy se Karl Rutzky opět osamostatnil. Dalšímu rozvoji firmy zabránila jeho předčasná smrt, neboť zemřel ve Vídni v lednu 1911 ve věku 37 let. Firma krátce nato zanikla a další výroba šicích strojů je v Opavě nadále spojena se světově proslulou značkou Minerva, kterou založil Josef Komárek (skupina 17/roh.h/hrob 4).

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 3, třída I, hrob 35)  Zobrazit hrob na mapě

Rodinná hrobka byla pořízena v roce 1898 a prvním pochovaným byl továrník Josef Koppitz, který zemřel 25. dubna 1898 na následky infarktu. Podruhé a naposledy byla hrobka využita v roce 1906, kdy sem byly uloženy ostatky jeho manželky Thekly. Po Koppitzově smrti se ve svých 65 letech opět provdala. Dne 8. května 1903 si v opavském kostele svatého Ducha vzala za manžela o čtyři roky mladšího nožíře Josefa Kolendu. Pod jménem Thekla Kolendová zemřela 23. prosince 1906 ve věku 69 let.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.