Kopschitz Eduard Richard

* 3. 2. 1846 Opava – + 25. 7. 1914 Opava 

Podnikatel, zakladatel voskařské firmy v Opavě. 

Pocházel z rodiny opavského měšťana a jirchářského mistra Jakoba Kopschitze (*1769) a jeho manželky Anny Marie, dcery měšťana a koželuha Johanna Mosslera, jejichž synem byl Vincenc Jacob Kopschitz (*1. 11. 1802 – +před 1860), a vnukem Eduard Richard Kopschütz (*3. 2. 1846), který propůjčil své jméno pozdější firmě na svíčky. Eduard však nebyl zakladatelem voskářské a perníkářské dílny v Opavě na Dolním náměstí č.21, která stála nedaleko domu rodiny mydláře Heinricha Hadwigera. Dům s dílnou patřil Hadwigerům, kteří perníkářství zde v roce 1810 založili. Jejím zakladatelem byl nepochybně měšťan a perníkář Leopold Hadwiger (*1783), který se v Opavě právě v únoru toho roku oženil. Jeho syn Eduard Josef (*1816) provozoval kromě výroby perníku také výrobu vosku a krátce před svou smrtí předal dílnu svému nejstaršímu synovi Josefu Wilhelmovi (*2.7.1839). Pravděpodobně by byly osudy pozdější firmy na výrobu svíček spojeny spíše se jménem Hadwiger, kdyby Josef Hadwiger v mladém věku 15.8.1873 nezemřel na úplavici. Protože mladý mistr neměl nástupce a pokračovatele v rodině, pronajal si perníkářskou a voskařskou dílnu právě Josefův vrstevník a známý Eduard Kopschitz. Brzy poté se v opavském kostele U Svatého Ducha oženil 1.9.1874 s dvaadvacetiletou Marií Annou Karolinou Rollny, dcerou opavského pekařského mistra.

Eduard Kopschitz převzal sice Hadwigerovu dílnu na výrobu vosku a perníku, ovšem dům na Dolním náměstí č.21 (č.p. 331) patřil nadále Hadwigerům, přesněji vdově po zemřelém perníkáři Marii Hadwigerové. Teprve o osm let později, na základě kupní smlouvy uzavřené dne 1.7.1882, se stali majiteli manželé Eduard a Marie Kopschitzovi. Dospělosti se dožily jen dvě jejich děti, dcera Johanna (*17.5.1875) a syn Hugo Eduard (*1.12.1876). Po smrti Kopschitze staršího v roce 1916 získali Hugo a Johanna, která zůstala svobodná, každý jednu čtvrtinu domu na Dolním náměstí č. 21 jako dědictví. Po úmrtí sestry v roce 1917 připadl její podíl bratrovi. Hugo Kopschitz ovšem v otcovském povolání nepokračoval, dal se na dráhu vojáka z povolání. Absolvoval technickou vojenskou akademii ve Vídni a poté speciální ženijní kurz. Od roku 1894, kdy začal studovat, pobýval jako důstojník rakousko – uherské armády prakticky až do roku 1918 mimo Opavu.

Během svého pobytu v Krakově se seznámil se svou budoucí ženou, Elfriedou Hopp – Horstenwart (*17.8.1881), která z města pocházela. Tam také rodina několik let po svatbě žila. Rok 1918 zastihl Kopschitzovu rodinu ve Frývaldově (Jeseník). Zde Hugo Kopschitz, v roce 1916 vyznamenaný železným křížem 2. třídy a povýšený na podplukovníka, velel v prosinci jednotce tzv. lidové obrany (Volkswehr) při neúspěšném pokusu Němců o vytvoření provincie Sudetenland. Následkem toho byl podplukovník Kopschitz degradován na prostého vojína a přidělen k ženijnímu pluku č.3 v Kroměříži. Přestože podle reklamní upoutávky byla Kopschitzova firma na výrobu svíček založena údajně již roku 1810, k jejímu úřednímu zaprotokolování došlo až o více než 100 let později. Dne 15.10.1919 vznikla veřejná obchodní společnost s názvem Kopschitz & Pecha, výroba perníku, cukrového a voskového zboží, jež byla zanesena do firemního rejstříku Zemského soudu v Opavě dne 11.11.1919. Zakládající a jediní dva členové společnosti byli Elfriede Kopschitzová a Antonín Pecha, který bydlel v domě Kopschitzových a byl zde zaměstnán. 

Po vystoupení A. Pechy ze společnosti ke dni 31.12.1921 (vymazán v obchodním rejstříku 4.3.1922) byl název firmy dne 12.12.1921 změněn na „Kopschitz & Comp“. V únoru 1926 byla do obchodního rejstříku zanesena vedle dosud pouze německy znějícího sídla firmy (Troppau) také jeho česká podoba, podobně 27.9.1928 byl zanesen i celý český název „E. Kopschitz & Comp, výroba perníku, cukrového a voskového zboží“. K 1. lednu 1929 byli dosavadní prokurista firmy ing. Hugo Kopschitz (od 13.2.1926) a jeho jediný syn Erich (*25.6.1905 v Krakově) přijati jako společníci Elfriede Kopschitzové. Rozhodnutím Krajského soudu v Opavě ze dne 18.3.1930 byl název firmy změněn na „E. Kopschitz & Comp“ a předmět podnikání pozměněn na „výroba a prodej svíček, voskového zboží, past, perníku a cukrovinek“. Továrna na svíčky, kterou Hugo a Erich Kopschitzové zbudovali v l. 1937–38 na břehu řeky Opavy, se stala majetkem závodu MILO Olomouc v červnu 1950.

PhDr. Josef Gebauer