Kupčík Jan

* 21. 5. 1863 Otice – + 22. 10. 1930 Opava

Opavský výrobce řemenů.

Od devatenáctého století bylo k přenosu pohybu používáno hnacích řemenů. Vyráběly se převážně z pevné hovězí kůže, nejčastěji z hřbetní části. Mezi opavskými výrobci hnacích řemenů na přelomu 19. a 20. století patřil k nejúspěšnějším Jan Kupčík. Narodil se 21. května 1863 v Oticích č. 10 v české rodině domkáře Josefa Kupčíka. Otec zemřel v roce 1885 v Uhlířově a v roce 1891 se Jan přestěhoval se svou matkou do Opavy. V adresáři figuruje v té době jako majitel domu na Ratibořském předměstí č. 153, na ulici Wiesengasse č. 3 (dnes se v těchto místech nachází ulice Grudova).

Po příchodu do Opavy se Jan Kupčík oženil. Dne 30. června 1891 si v kateřinském kostele vzal za manželku Annu Říčnou (*24. července 1869). Nevěsta pocházela taktéž z české rodiny. Její otec Martin Říčný byl chalupníkem v Kateřinkách. Manželství zůstalo bezdětné.

Živnostenský list pro vykonávání řemenářského a sedlářského řemesla byl Janu Kupčíkovi vystaven 10. února 1891. Od roku 1896 bydleli manželé Kupčíkovi na Pekařské č. 48 (od 1904 Bismarckova), kde Anna Kupčíková provozovala také obchod s potravinami. Na sousední parcele Pekařská č. 50 v té době vyrůstala novostavba, pozdější sídlo firmy. V novém domě Anna Kupčíková rozšířila nabídku svého hokynářství o obchod s lahvovým pivem. Jan Kupčík zde měl dostatečné prostory pro zahájení tovární výroby hnacích řemenů.

Jan Kupčík byl úspěšným výrobcem, což potvrzovalo množství ocenění, které jeho firma získala na výstavách v tuzemsku i v zahraničí. Již v roce 1893 se zúčastnil zemské výstavy v Opavě, kde získal stříbrnou medaili a diplom. V roce 1903 vystavoval své výrobky na mezinárodní výstavě v Londýně, kde byl oceněn velkou zlatou medailí a čestným diplomem. O rok později získal stejná vyznamenání na mezinárodní výstavě ve Vídni. V roce 1904 se konala také mezinárodní výstava v Paříži, kde firma Jana Kupčíka obdržela velkou zlatou medaili, čestný diplom a záslužný kříž.

Ve dnech 8.–10. září 1906 byla v Jaktaři uspořádána Ústřední hospodářskou společností hospodářská krajinská výstava. Firma Jana Kupčíka na výstavě prezentovala hnací řemeny pro továrny, mlýny a pily a dále šicí řemínky. V kategorii IX (řemeslné výrobky a živnosti) byl mezi oceněnými Stříbrnou medailí Ústřední hospodářské společnosti v Opavě i Jan Kupčík. Do začátku první světové války se Kupčíkova firma zúčastnila ještě živnostenské výstavy, v Opavě v roce 1909, kde obdržela státní cenu. Na živnostensko-průmyslové a hospodářské výstavě v Chocni, konané v červnu a červenci 1914, získal Kupčík čestný diplom a zlatou medaili.

Do obchodního rejstříku byla firma Jana Kupčíka zanesena 26. února 1920 s předmětem podnikání „výroba hnacích řemenů“. Od 15. února 1927 byla firma veřejnou obchodní společností, protože společníkem se stal František Hrabovský (do února 1930). Na počátku roku 1930 Jan Kupčík těžce onemocněl. Po záchvatu mrtvice zcela ochrnul na pravou část těla, takže stěží dokázal podepisovat úřední dokumenty. Následkem kornatění tepen a chronické bronchitidy se továrníkův zdravotní stav dále zhoršoval a dne 22. října 1930 Jan Kupčík ve věku 67 let zemřel a byl pochován do rodinné hrobky.

Tu koupili Kupčíkovi v září 1926 od rodiny Rudzinských. Jako první sem byly přeneseny ostatky Janovy matky Johany Kupčíkové, která zemřela 18. ledna 1891 a byla pochována ještě na starém městském hřbitově. Jako třetí a poslední zesnulý byla do hrobu uložena vdova po Janu Kupčíkovi Anna, jež zemřela v opavském špitále svaté Alžběty 4. října 1935.

Tovární výrobu řemenů převzal ještě v průběhu roku 1930 Alois Gilík, po matce vzdálený příbuzný Jana Kupčíka. Gilík tehdy žil v Praze, ale pocházel také z Otic, kde se narodil 29. května 1902 jako syn Ondřeje Gilíka a jeho ženy Františky, rozené Kupčíkové. V čele podniku Alois Gilík setrval jen necelé dva roky, neboť 23. února 1932 spáchal sebevraždu střelnou zbraní do hrudníku. Pochován byl 27. února na otickém hřbitově.

Od 1. dubna 1935 se stal novým majitelem továrny Josef Augustin, který bydlel v sousedství, na Pekařské č. 46. Přes opakované výzvy nenechal firmu pod svým jménem úředně zapsat do rejstříku a pravděpodobně se ani výrobě řemenů nevěnoval. Dne 31. prosince 1939 nebylo ze strany opavského soudu žádných námitek proti výmazu firmy Jana Kupčíka, a to z důvodu úmrtí majitele. K faktickému zániku došlo v lednu 1940.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 18, roh, hrob 2)  Zobrazit hrob na mapě