Kupka – Golasowski

Rodina opavských restauratérů.

Johann Golasowski se přiženil do Opavy v roce 1896. Dne 12. září 1896 si v kostele svatého Ducha vzal za manželku vdovu Marii Glaserovou. Marie byla dcerou opavského restauratéra a majitele domu Eduarda Kupky.

Johann Golasowski (psáno také Golasowsky) se narodil v obci Kaczyce Górne na Těšínsku, dnes leží tato lokalita na území Polska. Narodil se 15. října 1867 v rodině majitele domu a zahradníka Josefa Golasowského.

Eduard Kupka, původně švec, provozoval od poloviny 70. let 19. století restauraci v domě na Ostrožné č. 19. Po jeho smrti v roce 1885 měl restauraci, která se jmenovala „U bílého lva“, v nájmu Adolf Staubach a po něm v roce 1891 Josef Repper. Dům vlastnila po smrti manžela vdova Antonie Kupková.

Po příchodu Golasowského byla restaurace U bílého lva v domě na Ostrožné č. 19 přestavěna a nově otevřena 22. prosince 1896 jako Plzeňská pivnice. Golasowski odebíral pivo přímo z plzeňského pivovaru. V roce 1902 svůj podnik rozšířil zakoupením sousedního domu č. 21. V reklamě z roku 1908 se píše, že Golasowského Plzeňská pivnice je největší a nejkrásnější opavskou restaurací s několika sály a stinnou zahradou. K osvětlení všech prostor byl využit elektrický proud a také sklep pivnice byl vybaven elektrickým chladícím zařízením. Restaurace měla rovněž telefonické připojení. V roce 1910 prodali manželé Golasowští restaurace Plzeňskému akciovému pivovaru a Johann Golasowski zde pracoval jako zaměstnanec pivovaru za roční plat 10 000 korun.

V roce 1912 oznámil Johann Golasowski v opavských novinách své rozhodnutí opustit prosperující živnost. Učinil tak na vrcholu svého podnikatelského úspěchu a odešel ve věku 55 let na odpočinek. Podle pozdějších vzpomínek se Golasowski začal věnovat zdravému životnímu stylu a otužování. Prý chodil po Opavě bos, v krátkých kalhotách a košili, bez ohledu na počasí. Jednoho dne Johann Golasowski zmizel a nepodařilo se vypátrat ani jeho místo dalšího pobytu, ani přesné datum jeho úmrtí. Plzeňská restaurace se v meziválečné době jmenovala „Praga“.

V roce 1907 se za svým bratrem přistěhoval do Opavy Anton Golasowski (*1872). Na rozdíl od Johanna byl Anton státním úředníkem, pracoval jako oficiál u dráhy. Bydlel v domě, který patřil jeho švagrové Antonii Golasowské. Ačkoli měl původně polskou národnost, po první světové válce se přihlásil k české národnosti a pracoval u dráhy jako vrchní průvodčí. S manželkou Stanislavou (*1877), rozenou Slawinskou, měli tři dcery.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 7, třída I, hrob 8)  Zobrazit hrob na mapě

Hrob rodin Kupka a Golasowski byl pořízen v roce 1901. V květnu následujícího roku sem byly uloženy exhumované ostatky Eduarda Kupky (+1885) a dalších rodinných příslušníků, kteří byli pochováni na starém městském hřbitově v místech dnešního kostela svaté Hedviky. Vdova po Eduardu Kupkovi jménem Antonia zemřela 21. prosince 1908 a byla do hrobu pochována jako první zesnulý.

Johann Golasowski zemřel mimo Opavu, neboť do rodinné hrobky nebyl pochován. Dalším pohřbeným byla v roce 1925 jeho pozůstalá vdova Maria (rozená Kupková). V listopadu 1941 zemřel ve věku 69 let Anton Golasowski a v dubnu 1942 jeho pozůstalá vdova Stanislava, která byla do rodinné hrobky pohřbena jako poslední.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.