Lassmann August

*7. 6. 1857 Vysoká Libyně – 10. 6. 1921 Opava

August Lassmann starší se narodil 7. června 1857 ve Vysoké Libyni na Plzeňsku v rodině hospodářského správce Johanna Laßmanna (tak se tehdy jméno psávalo). Do Opavy přišel na počátku 80. let 19. století. Byl zaměstnán v železářství Bratři Girschekové (10/I/17) na Horním náměstí č. 38, které patřilo mezi největší svého druhu v celé monarchii.

Poté, co ve Vysoké Libyni zemřel Augustův otec, přistěhovala se za synem do Opavy i ovdovělá matka Augusta. Zemřela zde 30. prosince 1884 ve věku 68 let.

Dne 13. června 1885 si August Lassmannv opavském chrámu Panny Marie vzal za ženu Albertinu (1865–1934), dceru zakladatele firmy Ignatze Girscheka. Mezi snoubenci byla příbuzenská vazba 3. stupně, proto museli požádat o tzv. dispens, aby mohli vstoupit v stav manželský. Za svědka byl novomanželům strýc nevěsty Carl Girschek a městský architekt Eduard Labitzky. Narodily se jim tři děti, dcera Irma (*1889), syn Erich (*1891) a jako poslední August Lassmann mladší, který přišel na svět 9. února 1897.

August Lassmann senior zemřel 10. června 1921 ve věku 64 let na následky otoku plic. Jeho manželka, pozůstalá vdova Albertina (Berta), rozená Girscheková, zemřela dne 5. ledna 1934 ve věku 68 na následky mozkové příhody.

Rodinná hrobka byla pořízena v roce 1913. V říjnu stejného roku sem byly přeneseny ze starého městského hřbitova v jedné rakvi ostatky matky Augusta Lassmana, jež zemřela v roce 1884, dále pak pozůstatky dvou dcer Augusta Lassmanna, Irmy a Grete, které zemřely v dětském věku v roce 1887 a 1891. V červnu 1921 sem byl jako první zesnulý pohřben August Lassmann, v lednu 1934 pak jeho pozůstalá vdova Berta. Jako poslední byla do hrobu pochována dcera Augusta Lassmanna juniora jménem Helga, která zemřela v červnu 1940 ve věku dvou měsíců. Autorem náhrobku je známý slezský sochař Engelbert Kaps. Konzultantem při koncepci náhrobku byl Lassmanův přítel, ředitel opavského muzea Edmund Wilhelm Braun (evangelický hřbitov).

Nejvýznamnějším pokračovatelem rodu Lassmannů byl August Lassmann junior. Po maturitě na německém opavském gymnáziu v roce 1915 se August Lassmann přihlásil jako jednoroční dobrovolník do armády. Absolvoval důstojnickou školu ve Vídeňském Novém Městě a byl nasazen na tyrolské frontě, kde v červnu 1916 utrpěl zranění a zbytek války prožil v záloze. Ještě ve válečném roce 1918 začal Lassmann studovat ve Vídni práva. Studium dokončil na Karlově univerzitě, kde byl v roce 1924 promován doktorem práv.

Po smrti otce Augusta Lassmanna seniora nastoupili bratři Erich i August junior jako společníci do železářství Bratři Girschekové. Firma měla údajně 120 zaměstnanců a patřila mezi největší svého druhu ve Slezsku.

Materiální zajištění prosperující firmy umožnilo Augustu Lassmannovi věnovat se plně svým kulturním zájmům. Už od mládí uveřejňoval kritiky divadelních her a hudebních koncertů na stránkách novin Deutsche Post, kde byl pravidelným kulturním recenzentem. Byl členem městského kulturního výboru a spolupracoval se Slezským zemským muzeem. Jeho ředitele Edmunda Wilhelma Brauna pojily s rodinou Lassmannových přátelské vztahy už z doby před první světovou válkou.

V říjnu 1934 se August Lassmann oženil s Gertrud (*1913), dcerou továrníka Georga Nolteho z vestfálského města Lüdenscheid. V manželství se narodily 4 děti, Ingeborg (*1937), Friedelind (*1941), Hans (*1943) a dcera Helga, která zemřela brzy po narození.

Bratři Lassmannovi si nechali v letech 1932–1933 postavit na rohu dnešních ulic Tyršova (č. 26) a Rooseveltova (č. 37) dvě funkcionalistické vily podle návrhu opavského architekta Otto Reichnera (hrob Městský hřbitov, skupina 8, třída I, hrob 13). Stavby realizovala firma Ericha Geldnera (hrob Městský hřbitov, skupina 13, roh, hrob 1). Ve svém domě shromáždil August Lassmann cennou knihovnu (asi 7000 svazků) a byl rovněž nadšeným sběratelem umění.

August Lassmann s rodinou byl vysídlen z Opavy 6. června 1946. Prvním místem pobytu se stal tábor ve vesnici Fierst u města Ebern (Horní Franky). V roce 1947 se Lassmannovi přestěhovali do Bamberku, kde August získal místo u městského kulturního úřadu. Současně se veřejně angažoval jako kunsthistorik, soukromý badatel a umělecký kritik. Také v Německu se věnoval psaní recenzí kulturních akcí. Spolupracoval s vysídleneckými novinami (Sudetendeutsche Zeitung) a v Bamberku pomáhal budovat sbírku písemností, uměleckých předmětů a archivního materiálu k dějinám Opavy. Byl také aktivním přispívatelem do měsíčníku „Troppauer Heimatchronik“ (Opavská domovská kronika), který opavští Němci vydávají od roku 1949.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 13, roh, hrob 4)  Zobrazit hrob na mapě

V únoru 1972 byl právě v „Opavské domovské kronice“ uveřejněn článek při příležitosti 75. narozenin Augusta Lassmanna. Oslavenec byl v té době nemocen a brzy nato, na Bílou sobotu (1. dubna) zemřel. Dne 5. dubna 1972 byl August Lassmann pohřben na městském hřbitově v Bamberku. Autorem portrétu Augusta Lassmanna z roku 1933 je významný slezský malíř Paul Gebauer (1888–1951) ze Sosnové.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.