Lichtwitz Arnošt

* 8. 2. 1886 Opava – + 4.12.1941 Praha 

Podnikatel, spoluvlastník světoznámé likérky ELCO v Opavě. 

Rozvětvená rodina Lichtwitzů v Opavě, vzájemně provázaná mnoha pokrevními svazky, odvozuje původ od Emanuela Lichtwitze, zakladatele ELCA. Pocházel z tradiční židovské komunity v Osoblaze, kde se narodil 15. 4. 1821. Se svou manželkou Johanou měli celkem 7 dětí (5 synů a 2 dcery). Nejstarší syn Adolf se brzy osamostatnil a podnikatelsky zakotvil v dalekém Bordeaux. Vedení firmy po otci převzal druhorozený syn Jakub, narozený 4. 8. 1853 v Hradci nad Moravicí, který se po sňatku etabloval přes zastávané funkce účetního a prokuristy až k vedoucí pozici majitele firmy. Jeho bratr Theodor, narozený 30. 1. 1860 v Opavě, na krátkou dobu v podniku zastával místo prokuristy, aby se posléze věnoval jinému oboru a ze svého rodiště odešel. Třetí podnikatelskou generaci ( po Emanuelovi a Jakubovi) Lichtwitzů tvoří synové Jakuba, Arnošt narozený v Opavě 8. 2. 1886 a Alfréd taktéž narozený v Opavě 27. 12. 1883, kteří firmu ELCO dovedli k největší prosperitě v období 1. republiky. Jako obvykle začali oba co by prokuristé a přes nižší řídící funkce po smrti svého otce Jakuba Lichtwitze převzali v polovině 20. let řízení podniku do svých rukou jako společníci. Posledním přímým potomkem v ženské linii byla Erika Lichtwitzová, narozená 9. 12. 1919 v Opavě.

Lichtwitzové získali do vlastnictví dům č. 26 na Ostrožné ulici, kde začali 28. 7. 1861 i podnikat. K němu později přikoupili od objektu na Horním nám. č. 5 i Gillerův pivovar a místo vaření piva se v něm začaly vyrábět světoznámé likéry značky ELCO (zkratka odvozená od Emanuel Lichtwitz et Co.). Lichtwitzové získali časem i zmíněný dům na Horním nám. č. 5 se starodávnou restaurací U zlatého prstenu. Sídlo firmy bylo zprvu na Ostrožné ulici č.26, kde bydlel Emanuel Lichtwitz cca do roku 1884, kdy byla dokončena hlavní část nového továrního areálu na Sadové ulici č.44. Přímo v areálu nového místa podniku poté bydleli členové rodiny až do roku 1938 s výjimkou Arnošta Lichtwitze, obývajícího dům č.13 na Zámeckém okruhu v Opavě. Roku 1895 převzal od svého otce, zakladatele, hlavní pravomoci syn Jakob Lichtwitz, později majitel likérky, továrník a mj. císařský rada.

Z obchodního zastoupení v Bordeaux, kde podnikal Jakobův bratr Adolf, se stala pobočka opavské centrály. K nejvyššímu rozkvětu firma dospěla po 1. světové válce, kdy původní prokuristé bratři Arnošt a Alfréd Lichtwitzové se stali společníky a ELCO zastupovali navenek dohromady i samostatně. Za jejich vedení byla mj. postavena v roce 1927 octárna.

Závěrečnou historii podniku musíme zákonitě spojit s II. světovou válkou. Oba hlavní představitelé firmy, bratři Arnošt a Alfréd Lichtwitzové, byli pronásledováni z rasových důvodů a v důsledku perzekuce přešla firma do rukou německého komisařského správce Riedla. Následovalo nucené odprodání majetku firmě Tilgner a spol. v Opavě v roce 1940 a arizace celého jmění včetně nemovitostí převodem na firmu Günther a Langer, velkoobchod v Opavě. Firma byla vymazána z firemního rejstříku a bratři Lichtwitzové utekli do Prahy. Jejich životy poznamenala nenávistná antižidovská kampaň – Arnošt Lichtwitz neunesl psychickou trýzeň a dne 4.12.1941 spáchal sebevraždu. Alfréd Lichtwitz byl dne 28.4.1942 deportován transportem do koncentračního tábora, kde zahynul a v roce 1946 byl prohlášen za mrtvého. Konec firmy učinilo její znárodnění vyhláškou ministryně výživy č. 1232 ze dne 21.6.1948 a začlenění do nově vzniknuvšího n.p. Slezský lihovarský a nápojový průmysl v Opavě jako závod 15 – ELCO (později SELIKO).

PhDr. Josef Gebauer