Miláček Arnošt

* 12. 1. 1846 Hranice na Moravě – + 16. 2. 1902 Opava 

Podnikatel, zakladatel světoznámé firmy na výrobu dopisních obálek v Opavě. 

Narodil se v Hranicích na Moravě jako syn místního soukeníka Josefa Miláčka a jeho ženy Antonie, rozené Glosové. Otec se snažil svým dětem zajistit dobré vzdělání, kromě Arnošta se úředničině "vyučil" také mladší bratr Jan (narozen 1855), který odešel do Opavy za Arnoštem počátkem 80. let, dlouhá léta byl zaměstnán v opavské cukerné rafinérii jako písař, účetní a později prokurista. Arnošt i Jan se v Opavě usadili a založili zde rodiny. Arnošt se oženil v Opavě 22. 6. 1875, nevěsta Josefina Bernatzeková (narozena 9.7.1854 v Opavě) byla sice jenom dcerou holiče, přinesla však do manželství rodinný dům v Opavě na Hrnčířské ulici č.4, jehož součástí byl mj. i obchod a výčep. Matka Josefiny se za svobodna jmenovala Eichlerová. Z manželství Arnošta a Josefiny Miláčkových vzešly 4 děti, nejstarší Marie Gabriela Ernestina (*10. 3. 1876) se provdala za úředníka pojišťovny Creditanstallt Schneidera, další dcera Gabriela Antonie Ernestina (*1877) zemřela v dětském věku. Oba synové - Arnošt (*20. 6. 1880) a Otto (*7. 2. 1884) převzali později otcovu firmu, za jejich vedení již jako "Bratři Miláčkové" zažila tovární výroba obálek svůj největší rozkvět.

V domě na Horním náměstí č. 57 (č. p. 310), kde bydlel za svobodna Arnošt Miláček, měl svůj obchod se smíšeným zbožím mladý kupec Conrad Sikor (narozen 1850), syn tkalce původem z Vítkova. Oba v roce 1889 spojili svá jména a kapitál a nechali si 9.2.1890 u Zemského a obchodního soudu v Opavě zaprotokolovat a do obchodního rejstříku zanést firmu na tovární výrobu obálek, která měla charakter otevřené společnosti s časově neomezeným trváním. Byli rovnocennými podílníky, nicméně pod hlavičkou "Sikor & Milaček" fungovala firma pouze 9 měsíců. Již 28.9.1890 Conrad Sikor ze společnosti po vzájemné dohodě (obdržel zpět celý svůj obchodní podíl) vystupuje, po dalších skoro dvanáct let až do své smrti (16. 2. 1902) vede Arnošt Miláček výrobnu obálek "Ernst Milaček" sám. Sídlo podniku bylo zpočátku přímo v centru města v Heiderichových (dnes Dvořákových) sadech č. 10 , kolem roku 1905 přestěhoval Arnošt Miláček junior firmu do svého nového domu na Merveldtovu ulici č. 26 (dnes Alšova). Ani tyto prostory však nestačily rozmáhajícímu se podniku, proto byla v lednu roku 1910 od města Opavy zakoupena za účelem výstavby nové továrny parcela č. 151 na Hoštické ulici (pozdější č. 60) v Kateřinkách.

Arnošt junior v roce 1908 přibral svého bratra Ottu, nejprve jako prokuristu a od 1. 1. 1919 do nově vzniklé otevřené obchodní společnosti jako rovnoprávného majitele, zároveň 23. 1. 1919 jméno firmy bylo v této souvislosti úředně změněno na "Gebrüder Milaček" (pouze v německém jazyce). Teprve v září roku 1928 bylo do obchodního rejstříku zaneseno také české znění firmy "Bratří Milačkové". Firma v r. 1922 zavedla okénkové tiskové zařízení, přístroj pro nový technologický postup, který nebyl dosud nikde v tuzemsku použit. Jednalo se o lakovací stroj na obálky včetně sušícího zařízení, objednaný v Německu. Obchodní a okénkové obálky podnik záhy proslavily po celé Evropě. Mezi zahraničními odběrateli byly i některé exotické země, např. Irák.

PhDr. Josef Gebauer 

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 4, roh, hrob 4)  Zobrazit hrob na mapě