Miliczek Karl

* 2. 1. 1862 Frýdek – + 28. 8. 1945 Opava

Známý opavský papírník a vydavatel pohlednic.

Karl Josef Miliczek se narodil 2. ledna 1862 v rodině úředníka okresního úřadu ve Frýdku Aloise Miliczka a jeho ženy Amalie, rozené Mihatschové. Alois Miliczek později pracoval jako vedoucí úřadu pozemkové knihy u okresního soudu v Osoblaze, kde měla jeho rodina i domovskou příslušnost.

Do Opavy se Karl Miliczek přistěhoval v roce 1881, když nastoupil jako knihvazačský učeň do dílny Eduarda Schnetzera na Dolním náměstí č. 13. Poté absolvoval odbornou školu pro zlacení a zdobení knižních vazeb v Geře v Německu. Krátce pracoval ve Vídni a v roce 1887 se vrátil zpět do Opavy, kde začal podnikat jako obchodník se dřevem a uhlím. Sídlo obchodu bylo na Ratibořské č. 30.

Ještě jako obchodník s uhlím se Karl Miliczek v kostele svatého Ducha 12. května 1888 oženil s Agnes (*1865), dcerou tkalcovského mistra Maxe Ballera z Ratibořské č. 33. V tomto domě si Miliczek v roce 1894 otevřel knihvazačství. V roce 1896 přestěhoval dílnu na Dolní náměstí č. 10 a od roku 1901 firma sídlila v domě na Dolním náměstí č. 28, který Miliczek v roce 1904 zakoupil. V současnosti se v těchto místech nachází průchod na Drůbeží trh.

Miliczkovo papírnictví a galanterie nabízelo široké spektrum zboží. Kromě vazeb knih vyráběl Miliczek podle přání zákazníků diplomy zdobené písmem ve staroněmeckém stylu. Prováděl vazby beletrie i modlitebních knih s originálními rytými nápisy v kůži. Velmi oblíbeným artiklem byly pohlednice a kalendáře. Miliczek byl náruživým fotografem a své hobby využil při vydávání pohlednic, na nichž prezentoval i výjevy ze všedního života v Opavě.

Karl Miliczek dostával i exkluzivní zakázky. Arcivévoda Evžen Habsburský, velmistr Řádu německých rytířů, jej pověřil pracemi pro řádovou knihovnu v Bruntále. Svou spokojenost vyjádřil také tím, že Miliczka jmenoval svým výhradním dodavatelem. Pro opavský spolek Schlarafia vytvořil Miliczek zlacenou vazbu spolkové kroniky v kůži.

Jako fotograf patřil Karl Miliczek k těm několika nadšencům, kteří na svých skleněných negativech zvěčnili každodenní život v Opavě na počátku 20. století, probíhající stavební úpravy, jakož i různé společenské události a slavnosti konané ve městě a okolí. Jeho papírnictví patřilo na počátku století a v meziválečné době mezi nejvýznamnější opavská vydavatelství pohlednic.

Miliczek jako fotograf spolupracoval také s opavskými spolky při prezentaci snímků na přednáškách. V sálech U Tří kohoutů a Na Rybníčku promítal fotografie například z výpravy polárníka Amundsena nebo cestovatele Hanse Ledera (hrob Městský hřbitov, skupina 22A, třída II, hrob 48) z Kateřinek.

Rodina Miliczků byla z Opavy vysídlena v období takzvaného divokého odsunu v létě 1945. Po válce udávali členové rodiny jako datum opuštění Opavy 17. červenec 1945. Karl Miliczek junior byl tehdy ještě jako voják německé armády v zajetí. Jeho otec Karl Miliczek senior zemřel ve věku 83 let dne 28. srpna 1945 ve městě Freiberg v Sasku.

V manželství s Agnes, rozenou Baller, měl Karl Miliczek šest dětí, které se dožily dospělosti.

Nejstarší dcera Amalie (*1891) se provdala za kavárníka Isidora Philippa (1880–1942). Po válce žila v Ludwigsburgu. Paula (*1892) se provdala za důstojníka rakouské armády a žila ve Vídni. Nejmladší dcera Gertraud (*1906) si vzala v roce 1928 za manžela Pino von Friedenthala a po válce žili v Solingenu.

Nejstarší syn Max (1894–1982) převzal vedení otcova papírnictví. Jeho manželkou byla Marie Forsterová (1898–1987) z Hranic na Moravě. Po válce se s rodinou usadil v Pfaffenhofenu. Walter (1898–1978) byl státním úředníkem. Do roku 1928 pracoval u zemské vlády slezské v Opavě, potom u okresního úřadu v Krnově a v době okupace u úřadu krnovského landráta. Jeho manželkou se stala v roce 1926 Hermine Kutscherová. Po válce pracoval u městské správy v Coburgu a jako penzista se odstěhoval do Augsburgu.

Nejmladší syn Karl Miliczek junior (*1900) si vzal v roce 1927 za manželku Gertrude Rötichovou (*1902) z Uničova. V roce 1943 vystoupil z římskokatolické církve. Rodina Karla Miliczka juniora žila od roku 1951 v Mnichově. Zde žijí také potomci jeho syna Heinze (*1931).

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 17, třída I, hrob 61)  Zobrazit hrob na mapě

Rodina Miliczků si na hřbitově zakoupila v roce 1919 v oddělení 17 sousední hrobová místa 61 a 62. V hrobě č. 61 byl v roce 1928 pochován pouze bratr Karla Miliczka seniora, revident Ferdinand Miliczek, který zemřel v únoru 1928. V hrobě č. 62 byla pochována manželka Karla Milicka Agnes, která zemřela v dubnu 1941 ve věku 76 let. Druhým a posledním pohřbeným byl v únoru 1942 Isidor Philip, manžel Milickovy nejstarší dcery Amalie.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.