Mossler Konrád Thomas

* 19. 1. 1846 Opava – + 7. 11. 1903 Opava 

Podnikatel, zakladatel firmy na výrobu rumu, likérů a octa s názvem " Mossler a Görlich" v Opavě. 

Pocházel z opavské rodiny Thomase Mosslera (*1776), který se vyučil obuvníkem a brzy se stal ve svém oboru mistrem. Oženil se v r. 1806 s Alžbětou,roz. Dittlovou (*1767), vdovou po zemřelém obuvníkovi Josefu Schenbergerovi (*1769), Po svatbě Mosslerovi bydleli v domě na Lazebnické č.8 (č.p. 356). Tam se jim také narodila dcera Thekla (1807). Alžběta se však ráda vracela do rodného domu na Hrnčířské ulici 8, kde žil její bratr Josef. A právě návštěvy v domě, kde se dříve vařilo pivo, možná i vůně dávného moku přivedly Thomase k rozhodnutí začít podnikat v jiném oboru, než kterému se vyučil. 30. 6. 1810 odkoupil dům na Hrnčířské 8 za cenu 4500 Zl. Hodnota domu odpovídala jeho významu, neboť se jednalo o privilegovaný dům třívárečný, se dvěma sklepy a pozůstatky starého zařízení k vaření piva. Thomasu Mosslerovi se tak naskytla šance navázat na tradici starého právovárečného domu. Obuvnické řemeslo definitivně pověsil na hřebíček a započal s výrobou pálenky a pálených nápojů.

Povolení k provozování šenkovní živnosti obdržel 30. 6. 1810 a zůstal jí věrný až do konce svého života (+ 1861). Thomas Mossler tak svým úsilím a odhodláním vybudoval prosperující živnost, na kterou v pozdějších letech navázala další generace Mosslerů. Jedním z jeho pokračovatelů se stal i syn Josef (*1811). V době dospívání však zvolil vlastní cestu a vyučil se sklářem. Oženil se roku 1836 s dcerou soukenického mistra z Opavy, Josefou roz. Pratschkovou (*1817).Odpovědnost k manželství i rodinnému podniku přiměla Josefa zanechat sklářského řemesla a pokračovat dále ve vedení rodinné živnosti. Pohnutkou k tomuto rozhodnutí byla zřejmě i otázka vlastnictví domu, neboť po obdržení živnostenského povolení 16. 5. 1836 se stal i jeho majitelem.

 Z manželství s Josefou vzešlo celkem 7 dětí, chlapci Josef (* 1838), Eduard (* 1840), Konrád (*1846), František (*1848) a dcery Marie (* 1837), Rosálie (*1844) a Elizabetha (*1851). Každodenní rituál při výrobě pálenky nejvíce od malička zajímal malého Konráda a dědeček Thomas věřil, že právě on se jednou stane nástupcem v rodinném podniku.Vždyť pokřtěn byl po něm, Konrád Thomas. Ten se oženil 22. 7. 1875 s Justinou (*5.2.1856), dcerou Antona Görlicha (*1830) a jeho ženy Antonie, roz. Freyové (*1828). V průběhu několika let se jim narodily čtyři dcery, Helena (*1876), Stefánie (*1880), Paula (*1882), Elisabetha (*1884) a konečně syn Walter(*1891). Konrádova sestra Rozálie (*1844) se v r. 1867 provdala za Aloise, syna šlechtice Johana Kengyela, majitele statku u Deseniče v Chrovatsku, stoličního soudce. Konrádův švagr získal na základě odstupní smlouvy z 15. 5. 1868 dům nevěsty na Hrnčířské 8 a krátce na to převedl živnostenské podnikání na tovární zpracování rumu,likérů a rosolů a založil si vlastní firmu. Roku 1875 Konrád Mossler společně s Antonem Görlichem spojili svá jména a kapitály a založili firmu na výrobu rumu, likérů a octa s názvem " Mossler a Görlich".Její vznik potvrdil 1. 7. 1875 c.k. Zemský soud v Opavě.

Roku 1879 vstoupil do firmy jako třetí veřejný společník Karel Wurmbrand (*1844). Výroba likérů a kanceláře byly umístěny na Kolářské 25, balírna a expediční místnost se nacházela v domě Na valech 20. Vyráběla se vína tokajská, šumivá, značková jako veltlinské zelené, slovenské bílé, značky vín Palato, Samos, Malaga, dále sladké likéry pro dámy , např. Mosslerova perla, Praděd, griotka,ale i hořké a žaludeční likéry značky Harakiri, Buchsbitter, Boonekamp a další. Proslulost firmy kvalitou svých výrobků v celém Rakousku-Uhersku vedla společníky roku 1896 ke změně názvu na " První slezská továrna na rum a likérové speciality, Mossler a spol." Starost o firmu a přílišné pracovní vytížení způsobily Konrádovu předčasnou smrt. Zemřel na srdeční infarkt 7. 11. 1903 ve věku 57 let.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 4, roh, hrob 1)  Zobrazit hrob na mapěPhDr. Josef Gebauer