Pohl Josef Jindřich

* 23. 3. 1796 Opava – 22. 6. 1864 Opava 

Podnikatel, zakladatel cukrovarnictví na Opavsku, spoluzakladatel Obchodní a živnostenské komory v Opavě, poslanec Slezského zemského sněmu. 

Pocházel z významného rodu opavských měšťanů. Jeho dědeček Andreas Pohl, opavský sládek, měl s manželkou Magdalenou prvorozeného syna Josefa Urbana Valentina Pohla (*13. 2. 1752), který se věnoval obchodování, dosáhl v této profesi privilegia a teprve 2. 6. 1795 se oženil s Josefou (* 1774), dcerou Jindřicha Josefa Wanka, obchodníka se železným zbožím. Jejich syn, plným jménem Josef Jindřich Pohl, se narodil 23. 3. 1796 v domě na opavské ulici Mezi trhy 1. Po svém otci převzal v dospělosti obchod s koloniálním zbožím Josef Pohl et Comp. a teprve později se podílel na průmyslovém podnikání. Nejprve vedl první moravskou mechanickou přádelnu lnu v Šumperku (zal. 1842), potom založil přádelnu lnu ve Frýdlantě nad Ostravicí a také v Opavě koupil textilní továrnu Florentina Leichera na Těšínské ulici, ale to již pro cukrovarnické účely. Obrovská konkurence v textilnictví jej přiměla podnikat v perspektivním cukrovarnickém oboru. Na Říšské ulici v Opavě (dnes Krnovská) založil v l. 1847–1848 první cukrovar na Opavsku pod názvem „Erste Rübenzuckerfabrik Jos. Pohl“. Výše zmíněná praktická zkušenost Josefa Pohla a kapitálové vybavení Antona Wilhelma svob. p. Krieg von Hochfelden rozhodly o tom, že jim slezská zemská vláda 22. 10. 1857 povolením č. 16.731 schválila výstavbu zemské továrny k výrobě řepného cukru v Kateřinkách. Josef Pohl potom koupil od města Opavy za 4.200 zl. pozemek parc. č. 1553 zvaný „Masařovec“ o výměře 3,7 ha. Pozemková kniha registruje dalších 40 vkladů pozemků.

Za účelem stavby a provozu cukrovaru se vytvořila veřejná společnost „Kathareiner Zuckerfabriks Gesellschaft“, která sdružovala 63 členů z řad významných veřejných činitelů a podnikatelů především opavských, ale také ze Šumperku, Karlova, Kunína, Brna, Olomouce, Vídně. Během roku se cukrovar postavil a v jeho čele stál Josef Pohl, který udělil prokuru svému synovi Heřmanovi (* 1829). Podobně jako opavský cukrovar Josefa Pohla, nebo Zentzytzkého cukrovar ve Skrochovicích, měl velmi nedokonalý proces chemické výroby cukru i kateřinský cukrovar. Cukrová řepa se tehdy krájela na řízky a jejím vyluhováním se získávala šťáva, která se dále čistila a zahušťovala. Takto získaný cukr byl žlutý a málo kvalitní. Cukrovarničtí podnikatelé na Opavsku proto se sdružili a založili v roce postavení kateřinského cukrovaru společnost „Troppauer Zuckerrafinerie = Actiengesellschaft“, která měla pro jejich továrny zbudovat rafinerii cukru. Josef Pohl za tím účelem dal k dispozici zakoupenou textilní továrnu na Těšínské ulici a po skončení její přestavby na rafinerii cukru v r. 1863 došlo dosud k nevídanému aktu na Opavsku. Došlo totiž ke sloučení Prvního řepného cukrovaru na Říšské ul. V Opavě, Cukrovaru v Parku, Skrochovického cukrovaru, Společnosti kateřinského cukrovaru a Společnosti opavské rafinerie cukru v akciovou společnost s názvem Opavská rafinerie cukru - Troppauer Zuckerraffinere Aktien Gesellschaft.

Josef Pohl se zasloužil o vznik Obchodní a živnostenské komory v Opavě a v l. 1851 – 54 zastával volenou funkci jejího náměstka prezidenta. V l. 1861 – 63 byl poslancem Slezského zemského sněmu.

Po ovdovění se v r. 1832 oženil s Wilhelminou (*1810), dcerou Antona Onderky a Johany, roz. Heinzelové z Moravice. Měl s ní syna Josefa Fridricha a dceru Mechtildu. Zemřel v Opavě 22. 6. 1864 na plicní chorobu.

PhDr. Josef Gebauer 

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 9, arkády, hrob 12)  Zobrazit hrob na mapě