Prachowny, rodina

Rodinné papírnictví v Opavě.

Jacob Prachowny pocházel z města Wodzisław (dnes Polsko), kde se narodil v roce 1813. Jeho otec Mathias Prachowny přišel do Opavy za prací, byl zde zednickým polírem. V roce 1845 si Jakob Prachowny v Opavě otevřel knihvazačství a obchod s papírenským zbožím, který původně sídlil v domě na Panské č. 31 (dnes Masarykova) Na počátku 50. let firma přesídlila na Ostrožnou č. 10 a později do sousedního domu č. 12.

Jakob Prachowny se oženil v kostele svatého Ducha 2. února 1847. Jeho manželkou se stala tehdy třiadvacetiletá Theresia, dcera plátenického mistra Valentina Skladného z Opavy.

Jejich prvorozený syn Johann (*1847) se stal hospodářským úředníkem. Zemřel ve 30 letech v říjnu 1878, v té době byl ekonomickým správcem v Loděnici. Druhorozený syn Anton Prachowny (*5. srpna 1849) převzal otcův obchod. Třetí syn Jacoba Prachowného, Franz (*1853) se stal důstojníkem rakouské armády. Jako poslední se narodila dcera Maria (*1860), jež zůstala svobodná a byla učitelkou klavíru. Koncem 60. let se Jacob Prachowny přestěhoval do domu na Ostrožné č. 7.

Anton Prachowny se oženil 14. dubna 1874 v kostele svatého Ducha se Sofií (*1852), dcerou opavského ševcovského mistra Eduarda Schmiegeho.

K dalšímu stěhování došlo v 80. letech, kdy Prachowného papírnictví a galanterie přesídlilo do honosného domu na Horním náměstí č. 58. U opavského zemského soudu nechal Anton Prachowny zaprotokolovat svou firmu 29. srpna 1889. Předmětem podnikání byl obchod s papírovým a galanterním zbožím. Na počátku 20. století pak Anton Prachowny přemístil prodejnu do domu na Horním náměstí č. 3, který zakoupil. Firma byla pojmenována APY (název vznikl z iniciál Anton PrachownY).

Anton a Sofie Prachowní měli čtyři děti. Prvorozený Friedrich (Fritz) se narodil 29. dubna 1875 a převzal rodinný obchod. Druhorozený Max (*1876) zemřel v říjnu 1922 ve 45 letech jako vrchní účetní rada. Syn Bruno zemřel v devíti měsících v květnu 1879 na zánět mozkových blan. Nejmladší Eduard se narodil v červenci 1879. Rodina Prachowných žila ve vilce na Kopečné (dnes Tyršova) ulici č. 46. Dům byl postaven v letech 1931–1933.

Fritz Prachowny se oženil ve farním kostele v Kateřinkách 24. července 1900 s Olgou (*1876), dcerou zdejšího majitele domu a výrobce řešet Ernsta Mückeho. Společně měli dcery Traudl (*1901), Gerdu (* 1904) a syna Friedricha juniora (*1906).

Do otcovy firmy vstoupil Fritz Prachowny 27. ledna 1909 jako veřejný společník. Otec se synem provozovali rodinný podnik až do 4. února 1920, kdy Anton Prachowny z firmy vystoupil z důvodu vysokého věku. Fritz Prachowny byl jediným vlastníkem až do roku 1945. Firma v meziváleční době zajišťovala kompletní vybavení kanceláří nábytkem a jiným zařízením a dodávala i předtištěné obchodní knihy. Prachowny vydával rovněž pohlednice s vyobrazením města Opavy, z nichž některé byly předlohami pro kalendáře s motivy města vydávané před nedávnem.

Sídlo firmy na Horním náměstí bylo přestavěno v roce 1926 a získalo tak 400 m2 prodejní plochy. Další úpravy byly provedeny v letech 1939–1940. Během dvaceti let 1924 až 1945 firma zdvojnásobila svůj obrat, který v roce 1939 činil 350 000 říšských marek. Tehdy zde také bylo zaměstnáno nejvíce osob, celkem 22. V době okupace směla firma prodávat také tabákové speciality, čímž navázala na tradici ještě z doby monarchie, kdy Anton Prachowny také nabízel tento sortiment. Následkem různých omezení v průběhu války počet zaměstnanců klesl v roce 1944 na pouhých 14.

Ačkoli firma APY slavila v roce 1945 krásné sté výročí své existence, byl tento rok současně smutným mezníkem v její další historii. Dne 2. dubna 1945 v 17 hodin sídlo firmy na Horním náměstí č. 3 (dnes se v těchto místech nachází obchod s potravinami) kompletně vyhořelo. Také rodinná vila na Tyršové č. 46, kterou si nechal postavit Fritz Prachowny (*1875), padla za oběť bojům o Opavu v závěru války. Rodina Prachowných tak přišla o veškerý movitý majetek.

Po skončení války, už pod českou národní správou, zaměstnávala formy APY 6 prodavačů, 2 kancelářské síly, 1 účetní, 4 knihvazače a 1 domovníka, což bylo dohromady 12 zaměstnanců. Protože se firma vzhledem ke zničení sídla nedala obnovit, nebyla zavedena ani česká národní správa, kterou by tento německý podnik, stejně jako mnoho jiných, čekal. Fritz Prachowny byl 10. září vymazán jako majitel a úředně byla firma vymazána z firemního rejstříku 7. června 1955.

Rodina Fritze Prachowného byla 30. července 1946 z Opavy vysídlena do Hesenska. Syn Friedrich junior (*1906) měl za manželku Edith Weiserovou z Moravské Ostravy. Byla židovského původu. Podařilo se jim ještě před válkou uprchnout za oceán, jeho potomci dnes žijí v Ontariu v Kanadě.

Fritz Prachowny zemřel v lednu 1956 ve věku 80 let ve městě Bernsheim ve spolkové republice Hesensko. Jeho manželka Olga jej přežila o necelých 10 let, zemřela v březnu 1965 v takřka 90 letech.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 6, roh, hrob 3)  Zobrazit hrob na mapě

V rodinné hrobce jsou pochováni příslušníci několika generací rodiny Prachowných. Jako první sem byl pohřben 17. září 1894 Jacob Prachowny, jenž zemřel o dva dny dříve ve věku 81 let. Rodina nechala o měsíc později provést exhumaci čtyř zesnulých příbuzných, kteří byli v hrobě na starém hřbitově v místech dnešního kostela svaté Hedviky. V červnu 1896 sem byla pohřbena Theresia, vdova po Jakobu Prachowném. Další pohřbenou byla Sofie, manželka Antona Prachowného, která zemřela 1. května 1917 ve věku 65 let na srdeční nemoc. V říjnu 1922 byl do hrobu pohřben Max Prachowny. Jako poslední byl do rodinné hrobky pochován Anton Prachowny, který zemřel 11. červne 1924. Celkem jsou zde uloženy pozůstatky devíti členů této rodiny.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.