Proske – Muhr

Opavské rodiny řezníků a uzenářů.

Rodina Proske patřila k tradičním opavským měšťanským rodinám. Po generace provozovali řeznickou živnost v domě na Panské (dnes Masarykova) č. 27. Franz Proske (*1812) měl se svou manželkou Rosalií, rozenou Pratschkerovou (*1821) šest synů v rozmezí let 1845 až 1854. Otcovskou živnost převzali Richard (*1849) a nejmladší Konrad (*1854). Nejstarší Franz (*1846) byl účetním a žil ve Vídni.

Franz Proske senior zemřel ve věku 88 let 3. července 1900 na sešlost věkem. Byl již vdovcem, neboť jeho manželka Rosalia zemřel již 20. prosince 1895 ve věku 74 let. Byla jako první pochována do rodinné hrobky, kterou Proskovi zakoupili v květnu 1892.

Konrad Proske se oženil teprve ve věku 42 let. Dne 3. února 1896 si vzal za manželku Marii Strackovou (*1871). Jejich nejstarší syn Franz (*1897) uzavřel 14. září 1920 sňatek s Olgou Muhrovou. Olga se narodila v roce 1900 ve Vrbně pod Pradědem v rodině řeznického mistra Otto Muhra. Muhrovi byli evangelického vyznání.

V roce 1911 si nechal Konrad Proske u opavského soudu zaregistrovat živnost „Konrad Proske, řeznický a uzenářský mistr“. V roce 1920 převzal podnik jeho tehdy třiadvacetiletý syn Franz. Pod zavedeným názvem existovala firma i po smrti Konrada Proskeho v roce 1927.

Ve 30. letech vlastnila tato rodina kromě domu na Masarykové č. 27 ještě dům na ulici Mezi trhy č. 8. Majitelkou byla Olga Prosková a její bratr Adolf Muhr zde provozoval řeznictví jako pobočku firmy Konrada Proseho. Do tohoto domu se přestěhovali i Olžini rodiče, řeznický mistr Otto Muhr a jeho žena Ida.

Řeznictví uzenářství Konrad Proske zůstalo v provozu i po druhé světové válce, ale protože šlo o německý podnik, byl sem jmenován národní správce, řezník Karel Klíma. V roce 1949 bylo řeznictví začleněno do národního podniku Masný průmysl a firma byla z moci úřední vymazána v obchodním rejstříku 15. července 1950.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 6, třída I, hrob 6-7)  Zobrazit hrob na mapě

Prvními pochovanými v rodinné hrobce byli manželé Rosalia a Franz Proske. Jejich syn Konrad (*1854) zemřel 13. srpna 1927 na zápal plic a byl sem pochován jako třetí v pořadí.

V červenci 1930 zemřela ve věku 52 let Ida Muhrová, manželka řezníka Otto Muhra. Ten zemřel v srpnu 1938 ve věku 62 let.

Další členové rodiny sem byli pochováni až po druhé světové válce.  V prosince 1951 byla do hrobu uložena Marie Prosková, manželka Franze Proskeho, která zemřela ve věku 80 let. Posledními pochovanými byli manželé Bedřiška a František Strohalm. Bedřiška byla rozená Muhrová.

Náhrobek je zhotoven z černé leštěné žuly. Je ozdoben reliéfem z kararského mramoru, v němž je zobrazena klečící žena v průsvitném šatu, rozpaženýma rukama a skloněnou hlavou. Autorem byl známý slezský sochař Paul Stadler, jeho signatura se nachází v pravém horním rohu.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.