Rothschild Salomon Mayer

* 9. 9. 1774 Frankfurt n. Moh. – + 27. 6. 1855 Paříž 

Podnikatel, budovatel železnice Ferdinandovy Severní dráhy, majitel Vítkovických železáren a panství Šilheřovice s Hlučínem. 

Narodil se jako druhorozený syn frankfurtského bankéře Amschela Mayera Rothschilda (1744–1812) židovského původu a jeho manželky Guduly, roz. Schnapperové (1755–1849). Měl čtyři bratry: Amschela Mayera (1773–1855), Nathana Mayera (1777–1826), Karla Mayera(1788–1855) a Jamese (1792–1868). Všichni sourozenci si rozdělili otcův finanční podnik dle územní působnosti a sice Nathan podnikal v Anglii, Salomon v Rakousku, Karel v Itálii, Amschel v Německu a. James ve Francii.

Salomon M. Rothschild se oženil s Karolinou Sternovou (1782–1854) a měli spolu dvě děti, syna Anselma (* 29. 1. 1803) a dceru Betty (* 1805). Pro sňatky Rothschildů byla příznačná endogamie pro zachování celistvosti rodového majetku. Proto také Salomonův syn Anselm se oženil se svou sestřenicí Charlottou, dcerou strýce Nathana Mayera Rothschilda, londýnského bankéře, a jeho dcera Betti si vzala v r. 1824 za manžela svého strýce Jamese, pařížského bankéře. V Paříži měl také Salomon trvalou rezidenci, i když se specializoval na finanční operace s rakouskou vládou. V r. 1800 byl totiž jmenován dvorním faktorem Habsburků. V podnikání se Rothschildové zaměřili na budování evropské kontinentální železniční sítě. Jednoho zářijového dne 1830 vyslali Salomon z Vídně a James z Paříže své agenty do Manchesteru na obhlídku železnice Liverpoolské a manchesterské železniční společnosti a výsledkem této akce bylo uvedení 1. francouzské železnice z Paříže do St. Germain dne 24. 8. 1837, na jejímž vybudování participoval James Rothschild za pomocí strojírenského odborníka Emila Péreiru. Salomon Rothschild se zase stal průkopníkem železnice v Rakouské monarchii. Založil konsorcium, které získalo koncesi na výstavbu novátorské tratě reklamně nazvané „Kaiser Ferdinand Nordbahn – Ferdinandova Severní dráha“ a spojující sídelní město Vídeň s Ostravskem, Krakovem, solnými doly v Bochni a Wieliczce ... Zahájení provozu Nordbahnu, 1. velké železniční kontinentální tratě, se sice konalo již 7. 7. 1839, ale postupně se dále výstavba rozšiřovala. Budování a provoz železnice spolykalo velké množství železa, oceli a uhlí. Pro svou společnost proto Salomon Rothschild v srpnu 1842 koupil a úspěšně provozoval Vítkovické železárny. V prosinci 1842 získal koncesi k těžbě uhlí a železných kovů ve Slezsku.

Za úspěšné podnikání, ale také i rozumnou sociální politiku v tvorbě studijních nadací, získal rakouské občanství, čestné občanství měst Vídně a Brna a šlechtický stav. V r. 1845 koupil od Huberta Stückera rytíře z Weyershofu panství Hlučín a následujícího roku od téhož také panství Šilheřovice a obě dominia v r. 1848 spojil v jedno. Jeho syn a dědic Anselm Rothschild (*29. 1. 1803 – + 27. 7. 1874) absolvoval univerzitu v Berlíně a podnikatelskou kariéru zahájil u svého strýce Jamese v Paříži. Proslul nejen jako mecenáš umění a vášnivý sběratel uměleckých památek, ale také jako velký dobrodinec a podporovatel humanitních institucí. Po otcově smrti se stal vlastníkem dolů a průmyslových podniků na Ostravsku. Důl v Petřkovicích a huť ve Vítkovicích nesly jeho jméno. Zvelebil zámek a zámecký park v Šilheřovicích, položil základy vzniku velké bažantnice a honitby, r. 1856 přikoupil k Šilheřovicím od bratří Lejeunových z Verviers (v Belgii) panství Dolní Benešov. Za okupace byla na majetek Rotschildů na Opavsku uvalena komisařská správa a po r. 1945 národní správa. 

PhDr. Josef Gebauer