Volkmann Anton

* 9. listopadu 1882 Hanušovice – + po 1945 BRD 

Podnikatel, zakladatel a majitel továren „Avot“ a „Rivo“ na výrobu holících čepelek v Opavě.

Narodil se v Hanušovicích jako prvorozený syn místního ševce Antona Volkmanna. Manželka Sofie, o čtyři roky starší, byla z Osoblahy, ovšem od roku 1914 žili manželé Volkmannovi v Opavě na Kolofíkově nábřeží č.19. Měli jen jedinou dceru Irmgard. Josef Hahn (*12.8.1892) pocházel ze Šluknova v severních Čechách, do Opavy se s rodinou přistěhoval v roce 1920.

Byl vyučeným mistrem nožířským a brusičem a v Opavě na Horním náměstí č.19 (dnes v místech za Slezským divadlem) provozoval ve vlastním domě železářství a brusírnu. Jak se tito dva dali dohromady a zdali měl A. Volkmann v oblasti kovoprůmyslu nějaké zkušenosti, to se z dochované dokumentace dnes již nedá zjistit. Jisté je, že se Volkmann a Hahn v roce 1920 spojili, přibrali Antonii Richterovou, manželku poštovního nadoficiála z Kateřinek, a dne 20. dubna 1920 zahájila svou činnost veřejná obchodní společnost s názvem „První slezská výroba holicích čepelek, Anton Volkmann a Co. (Erste schlesische Rasierklingenerzeugung)“. První sídlo bylo na Ratibořské ulici č.52, v květnu 1925 však A. Volkmann zakoupil od manželů Latkových pro podnik nové sídlo na Kolofíkově nábřeží č.20. V květnu 1926. byl jako nový veřejný společník zapsán Franz Richter, soukromník z Opavy. Poněkud dlouhý, a tedy z obchodního hlediska nepraktický název firmy byl současně pozměněn na "Továrna na čepelky pro holicí nožíky RIVO – Hahn, Richter a Volkmann, Opava". Nové logo (složené z příjmení Richter – Volkmann) se osvědčilo, o čemž svědčí mimo jiné i to, že si je firma ponechala i poté, co Anton Volkmann ze společnosti vystoupil. Stalo se tak k 1.9.1931. Po vystoupení z RIVA zakoupil v konkurzu Volkmann spolu se svou dcerou Irmgard (*1914) v říjnu 1934 dům a pozemek na Nádražní ulici č.16 (dnes Janská č.22). Anton Volkmann si nechal do obchodního rejstříku zaregistrovat k 1.1.1935 veřejnou obchodní společnost "AVOT – Anton Volkmann a spol." Jeho společníkem byl Alfred Schiller, diplomovaný inženýr z Opavy. V dubnu 1938 byl prokuristou jmenován ing. Hermann Stanzel, Volkmannův zeť. Jednoduchý název, obsahující podobně jako RIVO jméno zakladatele (Anton VOlkmann Troppau – AVOT), nezněl bývalým společníkům, nyní však již konkurenci, jistě nijak příjemně. Snažili se proto různými cestami svému "protivníku" znepříjemnit život. Za okupace vrchní zbrojířský mistr ve výslužbě Anton Volkmann se již osobně neúčastnil vedení firmy, koncem roku 1939 byl vedoucím 43let Anton Reschnar. Po válce byl jako Němec odsunut do BRD a tam končí stopy tohoto úspěšného opavského podnikatele.

Třeba ještě dodat, že obě firmy totiž nemalou část své produkce vyvážely také do zahraničí, o čemž svědčí jejich účty u bank v Berlíně, Budapešti, Praze a Vratislavi.

PhDr. Josef Gebauer