Weinstein David

* 11. 9. 1874 Hodolany u Olomouce – + 4. 8. 1939 Praha 

Podnikatel, komerční rada, velkoobchodník, spoluzakladatel obchodní společnosti „Breda et Weinstein“ v Opavě, stavebník obchodního domu Breda v Opavě. 

Narodil se do obchodnické rodiny Izraele a Netti Weinsteinových v Hodolanech na Olomoucku a již v 18 letech se přistěhoval do Opavy, kde získal 20. 11. 1894 domovské právo a nájemní byt v ulici Mezi trhy č. 5. Se starším izraelitským souvěrcem Maxem Bredou založili k 1. 1. 1898 veřejnou obchodní společnost Breda et Weinstein (dále jen BeW) za účelem provozování obchodu se střížním, pleteným a galanterním zbožím se sídlem v Opavě, v pronajatém domě Opavské pivovarské společnosti č. 11 na nám. Františka Josefa (dnes nám. Republiky). Postupně zřídili další filiálky v Adelsdorfu (1908), Vídni (1909), Kravařích (1912), Solingenu (1913). Nutno poznamenat, že k 31. 12. 1910 odstoupil z podnikání pro nemoc Max Breda a David Weinstein zůstal jediným majitelem firmy.

V zánovním židovském templu v Opavě jej 21. 10. 1900 oddal rabín A. Blüh s Irmou (*25. 5. 1879), dcerou továrníka Sigmunda Pollaka z Anenského Údolí u Vikštejna a jeho manželky Emilie. Novomanželé Weinsteinovi se přestěhovali do domu U Jaktařské brány č. 4, kde se jim 24. 11. 1901 narodil jediný potomek, syn Robert. Četnost obchodních i soukromých návštěv přiměla Davida Weinsteina koupit 17. 12.1921 na Wilsonově nám. (dnes Slezského odboje) č. 5 od Marie Lamichové vilu postavenou v l. 1893–1895. Dne 8. 10. 1938 obsadily Opavu motorizované jednotky wehrmachtu pod vedením generála v. Rundstedta a první úder byl veden proti Židům a jejich majetku. Weinsteinova vila se proměnila v policejní správu německé říše s mučírnou, zatímco její majitele potkal tragický osud.

Úspěch v obchodování umožnil Davidu Weinsteinovi rozvoj firmy v dalších formách podnikání. Již v r. 1911 koupil od Opavské pivovarské společnosti dům na nám. Frant. Josefa, ve kterém měl obchod i byt, přistavěl jedno patro a zavedl v něm také výrobu prádla. Brzy objekt nestačil, přikoupil tedy sousedící domy č. 9 i 10, nechal provést jejich demolici včetně č. 11 a dle projektu světoznámého architekta Leopolda Bauera (1872–1938) postavit na ploše 1536 m2 první velký osmipodlažní obchodní dům v ČSR. Pod vedením architekta Oty Reichnera (1888–1961) během neuvěřitelných 14 měsíců za součinnosti několika firem Opavě přibyla vskutku exkluzivní dominanta moderní americké architektury s gotizujícími prvky lomeného oblouku, vertikálního členění a žeberních přípor. Vánoční prodej v r. 1928 organizoval David Weinstein již v novém obchodním domě. Neustále rozšiřoval obchod i výrobu a po dostavbě obchodního domu v Opavě získal také polovinu kapitálové účasti továrny na pletené a stávkové zboží Schnürer et Co. v Příboře. 4. 12. 1931 udělil samostatnou prokuru svému synovi dr. Robertu Weinsteinovi, potom získal za svého podílníka švýcarského průmyslníka Theodora Reisera z Locarna.. V té době se jeho majetek odhadoval na 18 milionů Kč. Prosperita ale netrvala dlouho. Krátce po nacistickém záboru pohraničí na základě zmocnění říšského komisaře pro Sudety v Liberci ze dne 12. 11. 1938 ustanovil opavský vládní prezident Fritz Zippelius v rámci tzv. arizace židovského majetku komisařským správcem firmy Breda et Weinstein jejího zaměstnance obchodníka Quida Preusse se zástupcem Franzem Malikem. Komisařskou správou příborské textilky pověřil přivandrovalého bavorského průmyslníka Huga Meldera z Aufhausenu. David Weinstein i s rodinou uprchnul z Opavy do Prahy, kde pod tlakem rasového teroru údajně i s manželkou zahynuli „na sebevraždu“. Jejich potomci dnes žijí v Izraeli.

PhDr. Josef Gebauer