Weisshuhn Viktor

* 22. 12. 1866 Podolí – + 24. 3. 1928 Opava

Prokurista firmy Carl Weisshuhn a synové.

Narodil se v Podolí jako syn Paula Weisshuhna (1835–1907), staršího bratra známějšího Carla Weisshuhna. Weisshuhnové pocházeli z městečka Sooden v Hesensku. Otec Carla a Paula se jmenoval Carl Weisshuhn (1804–1876) a byl nadlesním v tehdy pruském Ratibořsku. Na stáří se přestěhoval za svými syny, ještě ve vysokém věku 69 let se podruhé oženil a zemřel v Březové, kde byl i pochován. 

Viktor se narodil v Podolí č. 60 22. prosince 1866 jako syn Paula Weisshuhna a jeho ženy Marie, dcery mlynáře Johanna Theimera. Celkem měl Paul Weisshuhn šest dětí. Za kmotra byl Viktorovi jeho strýc Carl Weisshuhn. Tehdy ještě, ve svých 29 letech, nebyl známým podnikatelem se širokým polem působnosti, ale teprve začínal. Pronajal si mlýn v Lesních Albrechticích.

V roce 1901 přišel Viktor Weisshuhn s manželkou Annou, rozenou Hanuschovou, do Opavy. Anna se narodila v roce 1879 v Moravici a byla dcerou hajného Ignaze Hanusche, který byl zaměstnán jako prokurista u firmy Carl Weisshuhn a synové. Tento rodinný podnik měl poměrně široký záběr působnosti. Carl Weisshuhn se věnoval stavební činnosti, budoval rovněž železniční tratě (také v Německu) a mezi výraznější symboly jeho podnikatelského ducha patřila papírna v Žimrovicích, která existuje dodnes.

Na rozdíl od rodiny Carla Weisshuhna, kde byli všichni evangelíci, byla rodina Paula Weisshuhna katolického vyznání. Po své smrti v roce 1907 byl Paul Weisshuhn pochován do hrobu II. třídy ve skupině 5 (dnes již neexistuje).

Viktor Weisshuhn s rodinou bydlel v Opavě ve vlastním domě na Ensově (dnes Veleslavínova) č. 35. S manželkou měli jedinou dceru Margarethu, která se narodila v roce 1910.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 7, třída I, hrob 22)  Zobrazit hrob na mapě

Viktor zemřel 24. března 1928 na následky žaludečního vředu. Po smrti manžela bydlela Anna společně s dcerou v domě na Ensově č. 35 až do vysídlení, které proběhlo 29. dubna 1946 do americké okupační zóny v Německu.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.