Wenzelides Karl

* 31. 1. 1868 Krnov – + 22. 3. 1938 Opava

Majitel zámku Linhartovy, poslanec zemského sněmu.

Nositelé tohoto zvláštního příjmení pocházeli z města Přibyslav na Havlíčkobrodsku, kde lze jejich kořeny vystopovat až do doby třicetileté války. Z Opavských rodáků patří významné místo polyhistorovi Karlu Wenzelidesovi (1770–1852), jenž zemřel v Mikulově. Jeho otec, který byl v Opavě postřihačem plátna, do města povolal z Přibyslavi své dva synovce, Antona a Wenzla. Oba se věnovali plátenictví. Anton Wenzelides (1748–1817) si v roce 1772 vzal v Opavě za ženu Marii Würthovu. Měli syna Franze (*1777 Opava), který se přiženil do Jihlavy. Jeho syn Johann Wenzelides (*1804 Jihlava) byl c. k. úředníkem v Sedmihradsku. S osobou Johannova syna Eduada (*1835) se Wenzelidesové opět vrátili do Slezska, konkrétně do Krnova. Eduard Wenzelides zde provozoval obchod se suknem. Jeho manželkou se v roce 1862 stala Albertina (*1840) rozená Larischová, dcera známého krnovského majitele továrny na sukno Aloise Larische.

Karl Johann Raimund Wenzelides se narodil 31. ledna 1868 v Krnově č. 157 v rodině Eduarda Wenzelidese jako jeden z jeho pěti potomků. Měl mladšího bratra Rudolfa a tři sestry, Idu, Marii a Edith.

Zámek Linhartovy, původně vodní tvrz, patřil od 17. do poloviny 19. století Sedlnickým z Choltic. Sňatkem tento majetek zdědili v roce 1856 Oppersdorfové. Od nich koupil zámek i velkostatek Linhartovy v roce 1892 obchodník se suknem Eduard Wenzelides.

Podle jeho poslední vůle z roku 1904 měl starší syn Karl zdědit statek i zámek Linhartovy v případě, že uzavře stavovsky vhodný sňatek. Nestalo se tak, protože si vzal za manželku svou hospodyni. Následkem toho zůstal majetek rozdělen mezi sourozence, což bylo důvodem k mnoha rodinným sporům, které se projevily také v hospodářském stavu velkostatku.

Dne 22. října 1921 se ve věku 53 let Karl Wenzelides oženil s Marií Günzingerovou (*1882), která pocházela z obce Anif v Rakousku (leží jižně od Salcburku), kde její otec vlastnil kovárnu. Manželství zůstalo bezdětné. Wenzelidesovi měli v Opavě dům na Goethově (dnes Horovo) náměstí č. 2, ale trvale žili na zámku v Linhartovech. Bydlela zde i rodina Karlova bratra Rudolfa Wenzelidese (* 1876), který byl zemědělským odborníkem a držitelem několika patentů na způsob přípravy kysané píce.

V letech 1905 až 1909 byl Karl Wenzelides poslancem slezského zemského sněmu za kurii velkostatkářů.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 12, třída I, hrob 43)  Zobrazit hrob na mapě

V hrobě je pochována pouze jedna osoba. Karl Wenzelides zemřel ve věku 70 let 22. března 1938 v Pendlově sanatoriu v Opavě na následky kornatění tepen. Protože na hřbitově nebylo zakoupeno hrobové místo, byl 25. března 1938 provizorně uložen do hrobu ve skupině 22 a teprve poté, co byl upraven hrob, zakoupený 28. března, do něj byla 20. června 1938 přenesena rakev s jeho ostatky. Hrob zdobí mohutný žulový kříž.

Vzdálení příbuzní Karla Wenzelidese jsou v hrobě Wenzelides – Springer (hrob Městský hřbitov, skupina 5, třída I, hrob 34-35).

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.