Bělík Jan z Kornic

* před 1434 – + po 1496 

Hejtman Horního Slezska, straník krále Matyáše Korvína. 

Pocházel z jednoho z nejstarších starobylých slezských rodů Sobků z Kornic, jejichž predikát je odvozen od stejnojmenné vsi mezi Ketří a Ratiboří (nyní v Polsku). Bělíkové byli jen jednou z četných větví uvedeného rodu, v průběhu 14. - 16. stol. zejména na Těšínsku. Jan Bělík se usadil na Opavsku, kde se oženil podruhé s Kateřinou z Kravař, dcerou Aleny z Kravař, od které obdržel zboží ve Velkých Hošticích. Patřily mu Třebovice, které získal se svými bratry Sobkem a Matějem již v roce 1434. Manželce Kateřině nechal zapsat věno na Bohumíně.

Velmi svou majetkovou držbu rozmnožil za vlády Matyáše Korvína nad Opavskem, kdy patřil k jeho horlivým straníkům. Již v roce 1484 koupil se synem Václavem Vrchní Kozmice u Hlučína. Uherský král mu povolil v roce 1483 pojistit jeho první manželce Alžbětě Pankrácové ze sv. Mikuláše věno na Hlučíně a v roce 1486 jej jmenoval hejtmanem Horního Slezska a tím i správcem Kozelska a Hlučína. Po smrti krále Matyáše byl uvržen v roce 1492 do vězení, a aby obdržel milost krále Vladislava II., společně se synem Václavem vzdal se v jeho prospěch všeho zboží. Také jeho manželka Kateřina se vzdala věna na Bohumíně.

PhDr. Josef Gebauer