Bítovský Václav z Bítova

*před 1580 – + 27. 3. 1628 Brno 

Nejvyšší soudce markrabství moravského, direktor za rytířský stav, pán na Litultovicích a Jezdkovicích.

Byl synem Karla Bítovského z Bítova na Litultovicích a jeho manželky Magdalény Cetrysové z Kynšeperka. Mládí prožil na rodných statcích v Litulovicích a Jezdkovicích na Opavsku, kde také začal v roce 1594 politickou kariéru u zemského soudu v Opavě. Po sňatku s Bohunkou Prusinovskou získal podíl na Bystřici pod Hostýnem a Prusinovicích, a proto oba statky na Opavsku prodal. Nicméně v letech 1610–18 obhajoval názor, že Opavsko přísluší k Moravě a ne ke Slezsku. Těsně před vypuknutím třicetileté války se dostal do sporu o nekšovské dědictví se svým sousedem na Vsetíně a Lukově Albrechtem z Valdštejna, což se mu později stalo osudným. Jeho evangelické vyznání, bohatství a přátelství s Ladislavem Velenem ze Žerotína mu otevřelo cestu k politické kariéře jak na Moravě, ve Slezsku, tak i na Opavsku. Po převratu v Brně v roce 1619 spolu s Albrechtem Sedlnickým z Choltic zastupoval moravského zemského hejtmana v záležitostech vojenských a správních. Působil v různých stavovských komisích, v nichž např. vyšetřoval i případ zrady holešovského faráře Jana Sarkandera. Po Bílé hoře včas emigroval do Vratislavi a na slezské půdě se pak spojil s dalšími exulanty, vstoupil do armády Jana Jiřího Krnovského, se kterou se zúčastnil v letech 1621–1622 vojenského tažení přes Opavsko směrem na Vídeň. Až do roku 1627 se podílel na všech akcích stavovského exilu proti Habsburkům, zejména když se pak vrátil pod dánskou záštitou na Opavsko. Po jednom vojenském střetu s nepřítelem ve Slezsku, pravděpodobně v bitvě u Bernsteinu v červenci 1627, byl zajat vojáky Albrechta z Valdštejna. Bývalý jeho soused Valdštejn nezapomněl na majetkové spory s ním a nechal jej uvrhnout do žaláře na brněnský Špilberk. Na příkaz kardinála Dietrichštejna tam byl vyslýchán a krutě mučen trojnásobnou torturou v záležitosti Jana Sarkandera. Po krutém procesu byl Bítovský 27. 3. 1628 v Brně veřejně popraven.

Podle názoru současníků Karla st. ze Žerotína a Jana Ámose Komenského byl Václav Bítovský mužem statečným a udatným s dobrými povahovými vlastnostmi.

PhDr. Josef Gebauer