David Josef

* 17. 2. 1884 Kylešovice – + 21. 4. 1968 Praha 

Zakladatel České strany národně sociální v Opavě, redaktor brněnského Pokroku, mostecké Stráže českého severu, mladoboleslavské Obrany lidu, legionářského Československého deníku, opavského Slezského slova, předseda Čs. obce legionářské, poslanec národního shromáždění, kde byl předsedou branného a členem imunitního výboru, předseda Svazu čsl. legionářů v Anglii a Klubu čs. britského přátelství, předseda Ústavodárného národního shromáždění, náměstek předsedy košické čsl. vlády. 

Kylešovský krejčí Štěpán David (* 26. 12. 1840) po tragické smrti své první manželky Mechtildy, roz. Manderlové (1842–1882), se oženil 19. 2. 1882 znovu, aby získal pro své čtyři osiřelé děti matku. Jeho druhou manželkou se stala Mariana, dcera kylešovského sedláka Tomáše Palisy. Měli spolu jediné dítě a to právě syna Josefa – Jóžu. Při gymnazijních studiích v Opavě se angažoval při zakládání Dělnicko-vzdělávací jednoty v Kylešovicích (1901) a vzdělávacího spolku Havlíček v Třebovicích a byl za to před maturitou ze studia vyloučen. Nadchnul jej program Klofáčovy České strany národně sociální a v Opavě založil v 1902 její základní organizaci. Vystupoval potom jako řečník na stranických manifestacích a táborech lidu. Politickou aktivitu vyvíjel i v žurnalistice jako redaktor brněnského Pokroku, mostecké Stráže českého severu, opavského Slezského slova (1911), mladoboleslavské Obrany lidu, v Rusku tiskového orgánu Čs. legií - Československého deníku (1917–1918).

Za 1. světové války narukoval na východní frontu, ale v květnu 1915 přeběhl do ruského zajetí. Prošel zajateckými tábory ve Skobelově, Nižním Tagile a Darnici. Tam získával zajatce pro čs. legie. Byl v roce 1915 zvolen členem Odbočky čs. národní rady na Rusi a podepsal v Moskvě v srpnu 1917 s T. G. Masarykem rezoluci za čs. státní svrchovanost. V Omsku byl zvolen předsedou náborového odboru čsl. legií (1918), později předsedou Čs. obce legionářské. Za legionáře byl zvolen v červnu 1921 poslancem Národního shromáždění, kde byl předsedou branného a členem imunitního výboru (1929). Je zajímavé, že pro manželství si vybral 22. 4. 1924 Marii Antonínu Valentinu (*3. 8. 1895), dceru ředitele opavského gymnázia Josefa Fürsta, který jej vyloučil ze studia. V manželství měli jediné dítě, syna Milana. Za okupace tajně uprchl Jóža David do emigrace do Velké Británie přes Jugoslávii, Řecko a Palestinu, kde všude organizoval zabezpečení cesty pro naše uprchlíky. V Londýně se stal členem Státní rady pro úkoly politické a vojenské (1941), předsedou Svazu čsl. legionářů v Anglii a pracoval v prosovětsky orientovaném Slovanském výboru. Zastával slovjanofilskou myšlenku spojenectví všech slovanských národů v boji proti fašismu. Již v dubnu 1945 byl na našem osvobozeném území v Košicích jmenován náměstkem předsedy vlády, v listopadu 1945 jako poslanec Čs. národně sociální strany se stal nejprve předsedou Prozatímního a posléze v červnu 1946 Ústavodárného národního shromáždění. V této funkci provázel prezidenta.

E. Beneše Opavou. Při únorovém převratu zaujal neutrální pozici a přispěl tím ke vzniku komunistického režimu u nás.

PhDr. Josef Gebauer