Filípek (Philippik) Jan Nepomucký Vincenc

* 7. 9. 1812 Kateřinky – + 10. 10. 1881 Kateřinky 

Starosta obce Kateřinek, zakladatel 1. českého spolku v Kateřinkách „Spolek čtenářův a zpěvákův v Kateřinkách“, poslanec Slezského zemského sněmu. 

Byl synem svobodného sedláka Jana Filípka a jeho manželky Anny roz. Dresslerové. V Opavě po základní škole navštěvoval šestitřídní gymnázium a jako student uplatňoval své hudební vzdělání v menších sólových rolích na prknech opavského divadla a chrámových kůrů. 17. 11. 1835 se oženil s Annou Marií (* 1817), dcerou kateřinského povozníka Šimona Uvíry a jeho manželky Kateřiny, roz. Valíkové. Následujícího roku převzal rodinný svobodný grunt (dnes známý Filípkův dvůr), na kterém průkopnicky uplatňoval racionální zemědělství a moderní zemědělské stroje. Založil i zemědělskou akciovou společnost pro výrobu lihu, která však neprosperovala. V roce 1850 byl zvolen prvním starostou Kateřinek na základě nového obecního zákona. Za jeho starostování byla obec postižena velkým požárem (1853) a povodní (1854) a pochopitelně obecní pokladnu zatížil dluhy. Odstoupil proto v roce 1858 z funkce, ale když v Kateřinkách zničil v roce 1859 další požár 29 domů, vypomáhal postiženým výnosy z divadelních představení, které za tím účelem organizoval. Z vlastních prostředků vybudoval soukromou knihovnu s 250 svazky českých knih, které půjčoval spoluobčanům. V roce 1863 založil „Pěvecko-čtenářský spolek v Kateřinkách".

Při prvních volbách do Slezského zemského sněmu 22. 3. 1861 byl zvolen poslancem za venkovské obce okresu Opava. Ve sněmu se stal obhájcem českého jazyka a požadoval, aby sněmovní usnesení se zapisovala také česky. Později však, následkem sporu s kateřinským farářem Antonínem Grudou, se stal spojencem německých nacionalistů (Frank, Jarosch, Stanovwsky) a odmítavým postojem vůči českému etniku se pak dostal do izolace. Jeho syn Karel se v Opavě zapojil do českého kulturního života zejména jako divadelní ochotník.

Informace k hrobu (hřbitov Kateřinky, kostelní část 1, třída II, hrob 10-12)  Zobrazit hrob na mapě

 

PhDr. Josef Gebauer