Jokl Johann (Hans)

* 15. 12. 1878 Vídeň – + 3. 2. 1935 Opava 

Novinář, poslanec říšské rady a národního shromáždění, senátor, zemský hejtman tzv. provincie Sudetenlandu.

Narodil se v rakouské metropoli, kde se zapojil do socialistického mládežnického hnutí. Povoláním byl obchodní příručí. Ve Vídni se také oženil a s manželkou Marii (* 8. 12. 1880) měl dceru Hildegardu (* 2. 4. 1902) a syna Wilhelma (* 20. 6. 1903). Potom se dal na žurnalistiku. V roce 1907 se stal v Ústí nad Labem redaktorem novin „Volksrecht“ a v následujícím roce pak v Krnově redaktorem novin „Schlesischen Volkspresse“. Posledně jmenované noviny potom, když se přestěhoval roku 1910 s rodinou do Opavy, tiskl ve vlastní tiskárně v Opavě – Kateřinkách pod názvem „Vorwärts“ a pochopitelně se stal jejich šéfredaktorem. Tyto noviny vycházely v Opavě v letech 1913–1938. S rodinou bydlil Hans Jokl v domě obchodníka Oskara Steinera na Dolním nám. č. 8, kde zprvu vypomáhal jako obchodní příručí v majitelově obchodě s kožedělnými výrobky. V roce 1911 usedl do poslaneckých lavic říšské rady ve Vídni jako jediný sociální demokrat ze Slezska. Poslancem říšské rady zůstal až do rozpadu Rakousko-uherské monarchie, tedy i při výkonu vojenských povinností ve válce za císaře pána. Radikálně se postavil proti vzniku Československé republiky. Německá menšina našeho pohraničí si jej zvolila za svého představitele, zemským hejtmanem tzv. provincie Sudetenland. Tato ozbrojená rebelie proti našemu státu naštěstí skončila velmi brzy, ale Hans Jokl ve svém negativním postoji setrval a to na nejvyšších místech. Stal se vůdčí osobností Německé sociálně demokratické strany práce (DSAP), jejím poslancem v Národním shromáždění ČSR v letech 1920–1925 a nakonec v letech 1925–1935 senátorem. Jeho již výše zmíněná manželka Marie Joklová byla předsedkyní ženské organizace sociálních demokratů ve Slezsku a dokonce jako první žena v letech 1934–1938 stanula v úřadě vicepurkmistra v Opavě.

PhDr. Josef Gebauer