Kudlich Hans

* 25. 10. 1823 Úvalno, o. Bruntál – + 11. 11. 1917 Hoboken (USA) 

Poslanec říšského sněmu 1848, navrhovatel zrušení poddanství, účastník občanské války v USA proti otroctví černochů, lékař, spisovatel.

Pocházel z bohaté selské usedlosti v Úvalně na krnovském panství Lichtenštejnů, patřící jeho rodičům Johanu Kudlichovi (1785–1855) a jeho manželce Eleonoře, rozené Ulrichové (1785–1849). Dobré finanční zázemí mu umožnilo bezproblémové studium. V Opavě absolvoval v letech 1839–1845 gymnázium a po maturitě studoval filozofii a práva na vídeňské univerzitě. Aktivně se účastnil politického spolkového života a v březnu 1848 revolučních událostí jako člen studentské legie. Stal se poslancem říšského sněmu a v návaznosti na českého politika F. A. Braunera předložil 24. 7. 1848 ve sněmovně návrh na zrušení poddanství. Byl připomínkován a Kudlichem třikrát přepracováván a nakonec salzburským poslancem Josefem Laserem dopracován do podoby zákona, který říšský sněm 31. 8. 1848 přijal a 7. 9. 1848 císař Ferdinand podepsal. Po rozpuštění říšského sněmu 7. 3. 1849 Kudlich emigroval přes Lipsko a Frankfurt nad Mohanem do Porýnské Falce, kde se stal členem prozatímní revoluční vlády. Krátce nato odešel do Švýcarska, kde v Curychu a Bernu dokončil v roce 1853 studium medicíny. 10. 3. 1854 byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti pro účast v revoluci a ze Švýcarska vypovězen. Uprchl do USA, kde působil v Hoboken (stát New Jersey) jako praktický lékař. Získal postupně vlivné společenské postavení a značný majetek. Stal se členem republikánské strany a v občanské válce Severu proti Jihu bojoval proti zachování otroctví černochů. Do své vlasti a zejména rodného kraje se po návratu demokratických poměrů často vracel, navštívil i svou studentskou Opavu, kde jistý čas věnoval psaní své kroniky o revolučním roce 1848. Svými selskými soukmenovci německého jazyka byl po smrti ctěn. V jeho rodišti Úvalně mu k 100. výročí narození postavili nad vsí pomník v podobě rozhledny, tzv. Kudlichwarte, v jejímž přízemí je uložena urna s jeho popelem. V povědomí zejména německých zemědělců utkvěl jako osvoboditel sedláků z poddanství.

PhDr. Josef Gebauer