Mlčoch Antonín

 

* 15. 1. 1847 Miňůvky u Kroměříže – + 24. 8. 1924 Opava 

Zemský advokát v Opavě, předseda Matice opavské, spoluzakladatel a předseda Ústřední hospodářské společnosti a Jednoty českých hospodářských společenstev, mluvčí táborů lidu v Hrabyni a Chabičově. 

Pocházel ze zemědělské usedlosti v úrodné Hané. Byl synem rolníka Františka Mlčocha v Miňůvkách a jeho manželky Anny. V Kroměříži u piaristů vystudoval nižší utrakvistické gymnázium, které doplnil vyššími třídami akademického gymnázia v Praze. Potom absolvoval v letech 1866–70 studium práv ve Vídni, kde také zahájil právnickou praxi v notářství. Při volebním boji v roce 1870 se dostal do kolize s trestním zákonem pro porušení veřejného pokoje. Soudní řízení bylo však zastaveno císařskou amnestií. Koncem roku 1871 zanechal Mlčoch notářské praxe a přestoupil k soudnictví. Praktikoval u krajských soudů v Olomouci a Těšíně a vrchního soudu v Brně, kde v roce 1873 sloužil soudcovskou zkoušku. Ještě téhož roku ze soudní praxe vystoupil a přešel k advokacii.

Potom se oženil s Emerencií (* 22. 2. 1860), dcerou Josefa Fiedlera, c.k. setníka v Konici u Litovle, a jeho manželky Alžběty, roz. Přízové. V manželčině rodišti Konci přivedli 15. 8. 1885 na svět syna Františka, ale ostatní děti se jim narodily již v Opavě: Emerencia (*18. 7. 1889), Vlasta (* 23. 10. 1893), Jaroslav (* 11. 7. 1903) a Olga (* 9. 8. 1897).

V roce 1888 byl dr. Antonín Mlčoch totiž jmenován zemským advokátem v Opavě. Nejprve bydlel se rodinou na Ensově (dnes Veleslavínově) ul. č. 6, ale později Matice opavská, kde vykonával funkci předsedy, mu poskytla byt v objektu své tiskárny na Nádražním okruhu č. 23. JUDr. Mlčoch, energický, vytrvalý a bystrý právník, se účastnil všech akcí národních, politických i hospodářských konaných ve prospěch českého lidu ve Slezsku. Od začátku svého opavského působení byl zvolen v „Politické a jednotě opavské“ zprvu jako jednatel, později jako předseda. S poslanci Stratilem a Hrubým stál v roce 1895 u kolébky „Ústřední hospodářské jednoty“ a v roce 1901 „Jednoty hospodářských společenstev“ a byl v uvedených organizacích také předsedou. Tutéž vedoucí funkci vykonával i v české průmyslové škole v Opavě a již zmíněné Matici opavské. Byl představitelem národní strany a Politicko-hospodářské jednoty. Publikačně se uplatňoval v Opavském týdeníku a Slezském věstníku převážně s články národohospodářské tematiky.

PhDr. Josef Gebauer

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 20, třída I, hrob 52)  Zobrazit hrob na mapě