Šrámek Josef

* 14. 3. 1875 Štítina u Opavy – + 23. 7. 1937 Ostrava-Vítkovice 

Slezský zemský prezident, okresní hejtman v Opavě, ministerský rada, zplnomocněný komisař pro Hlučínsko. 

Byl jediným dítětem hostinského Františka Šrámka na Štítině a jeho již stárnoucí choti Anny, dcery Aloise Beka, šafáře ve Větřkovicích a posléze na Hukvaldech. Byl nadaným chlapcem s výborným prospěchem, vystudoval nejprve v letech 1884–1892 matiční gymnázium v Opavě a potom práva na Karlově univerzitě v Praze. Po skončení studií v lednu 1899 nastoupil jako finanční praktikant u finančního ředitelství v Opavě, ale již 28. 3. 1901 přešel k politické správě. Osvědčil se jako kvalitní úředník na Těšínsku, a proto byl v prosinci 1917 jmenován v Opavě okresním hejtmanem.

Z Těšínska si přivedl nejen manželku Marii, narozenou v Karviné-Fryštátě 22. 3. 1882, ale také dceru Annu (* 8. 1. 1908 Frýdek). Na Štítině zdědil po svém otci domek a s rodinou se tam nastěhoval. Vysoké státní funkce zastávané v Opavě jej ale později přiměly ke změně bydliště. Nastěhoval se do zemského vládního paláce na dnešní Masarykově třídě.

S vyhlášením ČSR se v Opavě vytvořila velmi vážná situace ohrožující územní celistvost nově vzniklého státu. Opava byla prohlášena za sídelní město a pevnost tzv. provincie Sudetenland. Zemský národní výbor slezský v Ostravě proto rozhodl Opavu vojensky obsadit. Došlo k tomu 18. 12. 1918. Následujícího dne byl ministerský rada Josef Šrámek pověřen vedením zemské správy politické a později se stal i posledním slezským zemským prezidentem, neboť v době výkonu této funkce země Slezsko k 30. 11. 1928 zanikla. Po připojení Hlučínska k ČSR 4. 2. 1920 byl současně Šrámek jmenován zplnomocněným komisařem pro Ratibořsko. Diplomatickou obratností, politickou rozvahou, demokratičností, sociálním cítěním a láskou k rodnému kraji přispěl k všestranné konsolidaci zdejších poměrů.

Projevil se i jako nadšený a štědrý sportovní fanda, když v roce 1928 založil a sponzoroval „Putovní pohár prezidenta Šrámka“, kterým přispěl k překonání hluboké krize opavské kopané. Pohár se hrál plných 10 let.

Měl družnou a čestnou povahu, kterou ocenil při hostování v Opavě i prezident T. G. Masaryk, jehož hostil a doprovázel při návštěvě Opavska v roce 1924.

Po připojení Slezska k Moravě se stal prezidentem mimo službu. Dva roky před smrtí přesídlil do Moravské Ostravy, a přestože byl vážně nemocen, přijal funkci předsedy Národohospodářského sboru.

PhDr. Josef Gebauer