Ens Johann Baptist Faustin

* 15.2.1782 Rottweil (D) – + 5.3.1858 Bregenz (A) 

První kustod Gymnazijního muzea v Opavě, profesor opavského gymnázia, historik, topograf, přírodovědec, zemský konzervátor Voralbergska. 

Narodil se v německé obci Rottweil (dnes Oberrotweil u Breisachu). Jeho otec Stanislav Ens byl v této obci učitelem a s manželkou Eleonorou, roz. Weissenhornovou, měl celkem 14 dětí. Syn Johann Baptist Faustin (dále jen Faustin) byl v pořadí jejich 13. dítětem. Měl hudební nadání ve zpěvu, a byl proto přijat na klášterní školu v Schutternu. Plných 9 let strávil v tomto klášteře, který však byl v roce 1796 přepaden Francouzi a Faustin byl odtud vypuzen. Miloval však tichý mnišský život, a proto vstoupil do benediktinského řádu u sv. Petra ve Schwarzwaldu. Za instruktora zpěvu mu tam byl přidělen Wilhelm von Hirsau a na jeho památku přijal klášterní jméno Wilhelm. V roce 1799 na prázdninách u rodičů v Rottweil vstoupil do tamní domobrany a při jedné šarvátce s Francouzi upadl do jejich zajetí a krátce byl vězněn v breisašských kasematech. Potom se vrátil zpět do kláštera a dokončil gymnazijní studium. 15. 8. 1802 oznámil představenému opatovi Specklovi výstup z řádu a následoval svého staršího bratra Stanislava do Freiburgu na univerzitní studia filosofie a práv. Po skončení studií při hledání zaměstnání ve Vídni vystoupil v září 1807 jako zpěvák v doprovodu kytary na společenské slavnosti v rodině Egida Josefa Karla svob. pána von Fahnenberg, kde velmi zapůsobil a dostal nabídku místa vychovatele v rodině Czeiků z Badenfeldu v Opavě, kterou přijal. Od r. 1807 v Opavě na Horním nám. č. 8 také vychovával pozdějšího básníka Eduarda Silesia (Badenfelda). V roce 1812 přijal Ens na opavském gymnáziu místo suplenta matematiky a přírodopisu a 14. 1. 1813 byl ustanoven tamním řádným profesorem dějepisu a zeměpisu. Na opavském gymnáziu pak vyučoval až do svého penzionování v roce 1844.

1. 5. 1814 uspořádal Ens v jedné z poslucháren opavského gymnázia výstavu botanické a mineralogické sbírky svého učitelského kolegy Franze Mückusche rytíře von Buchberg. Takto zahájilo činnost naše nejstarší přírodovědné muzeum. Prvním kustodem Gymnazijního muzea byl právě Ens a tuto funkci zastával až do roku 1844.

Pro Říšský meteorologický ústav ve Vídni prováděl od roku 1827 pravidelná meteorologická měření. Těžištěm jeho činnosti však zůstal dějepis se zeměpisem. Napsal několik historicko-topografických knih, z nichž pro Opavu má největší cenu čtyřsvazková topografie Opavska "Das Oppaland" vydaná ve Vídni v letech 1835–37. Spolupráce s purkmistrem J. J. Schösslerem jej přivedla do řad iluminantů, prosazujících ideje osvícenství. Přesto se však nedovedl vyrovnat s nastupující občanskou společností v Opavě, a tak ji po svém penzionování opustil a nejprve přesídlil do německé Kostnice a posléze do rakouského Bregenz, kde se podílel v roce 1857 na založení Vorarlberského muzea a byl jmenován zemským konzervátorem.Žil staromládeneckým životem. Město Opava Ense jmenovalo v roce 1845 svým čestným občanem.

PhDr. Josef Gebauer