Grauer Rudolf

* 20. 8. 1870 Opava – + 17. 12. 1927 Vídeň 

Cestovatel, znalec africké fauny. 

Narodil se v zámožné opavské židovské rodině Grauerových. Po absolvování školní docházky v rodném městě navštěvoval vojenskou akademii ve Vídeňském Novém Městě. Potom se nechal zapsat ke studiu práv na vídeňské univerzitě. Právnické vzdělávání však přerušil a přešel na univerzitu do Halle, kde vystudoval zemědělské vědy. Dle módního vzoru členů bohatých rodin se i on po absolvování studií vydal v letech 1904 a 1906 na lovecké výpravy do nitra afrického kontinentu. Zábavný charakter pořádaných výprav se postupně změnil v přírodovědný. Vedle topografických měření se zaměřil převážně na východoafrickou faunu a později se přímo specializoval na svět ptáků. Roku 1907 zamířil do jihovýchodní Afriky s cílem získat maximální množství preparátů tamní fauny. V oblasti jezera Kiwu se jeho expedice setkala s výpravou knížete Adolfa Bedřicha Meklenburského, pozdějšího guvernéra Toga. Obě skupiny se spojily a Grauer dostal další zakázku – získat preparáty pro muzea v Berlíně a Tringu (v Anglii).

Do Evropy se jeho výprava vrátila na počátku roku 1909 a již za půl roku potom se Grauer vydal do Afriky znovu, tentokrát v Tanganice, Burundi a Kiwu hodlal shromáždit zoologický materiál pro vídeňské přírodovědné muzeum. Výprava cestovala od Viktoriina Jezera k jezeru Tanganika, podél východoafrické prolákliny na sever k Beni a odtud na východ do afrického pralesa. Tam narazila na mírumilovný kmen Mambutti, který se díky tomu poprvé setkal s bělochy. Výpravu přátelsky přijal a pro ni rád pracoval ve sbírání hmyzu a lovení zvěře. Grauerovi a jeho druhům se tak podařilo shromáždit kolem 6 000 exemplářů ptactva, 22 000 exemplářů hmyzu a hodně preparátů větších zvířat, mezi nimiž nechyběly tři antilopy okapi, objevené krátce před Grauerovou výpravou. Mezi cenné kusy patřily i exempláře středoafrické gorily.

V roce 1912 vídeňské přírodovědné muzeum uspořádalo výstavu Grauerem získaných pozoruhodných exemplářů. Tímto úspěchem podnícen organizoval Rudolf Grauer další expedici, ale sešlo z ní, neboť mu zemřel bratr Josef a on se musel ujmout správy rodinného majetku. Vrátil se roku 1914 do Opavy, kde se natrvalo usadil a oženil. Jeho manželství však zůstalo bezdětné. Do jeho života těžce zasáhla válka, přišel téměř o všechen majetek a proto se odstěhoval do Vídně. Tam však na něj dolehly potíže zdravotní. Od roku 1920 se u něj začaly objevovat příznaky aktimomykosy, nemoci přivezené z afrických cest. Bohaté poznatky afrického kontinentu včetně řady jim objevených druhů fauny již nestihl dát do literární podoby. Po vleklém a těžkém průběhu nemoci s velkým utrpením zemřel 17. prosince 1927 ve vídeňské všeobecné nemocnici.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 8, třída roh.h, hrob 2)  Zobrazit hrob na mapě

PhDr. Josef Gebauer