Merklas Václav

* 29. 9. 1809 Praha – + 2. 10. 1866 Opava 

Významný český kartograf a rytec, průkopník výroby zeměpisných glóbů v našich zemích, profesor opavského gymnázia.

V rodném městě absolvoval gymnázium a vystudoval práva. Právním praktikantem u soudu však nezůstal dlouho, neboť záhy nastoupil studium umělecké školy a po jejím ukončení si založil vlastní tiskárnu, kde se věnoval svému oblíbenému oboru, uměleckému mědiryteckému řemeslu. Nejprve maloval a ryl obrázky svatých, ale potom se plně soustředil na sestavování, rytí a vydávání českých map, zeměpisných atlasů, zavedl u nás jako první výrobu glóbů a tím také položil základ firmě FELKL, specializované na výrobu globusů. V období 1837–1853 vydal osm atlasů především pro školní potřebu, sestavil a vydal nákladem Matice české mapu Země české (1846) a glóbus Zeměkoule dle nejnovějšího rozdělení (1853). Po velké reformě rakouského školství vykonal v roce 1852 státní zkoušky ze zeměpisu i dějepisu a stal se gymnazijním učitelem uvedených předmětů.

V Praze se oženil a s manželkou Annou, roz. Lattovou, vychoval čtyři děti: Miladu Františku (1841), Ludmilu Emilii (1843), Marii Aloisii (1848) a Jana Nepomuka Ladislava (1851). Krátce po narození posledního dítěte se s rodinou odstěhoval do Levoče, kde jednak působil na tamním gymnáziu, jednak se věnoval uměleckému řezbářství a malířství. Pro levočský farní chrám zhotovil gotický oltář se zpovědnicí a také namaloval několik pohledů na Levoču. Po deseti letech se vrátil zpět do Prahy, ale z rozhodnutí ministerstva kultu a vyučování z 10 1. 1864 přijal učitelské místo na gymnáziu v Opavě po odcházejícím prof. Janu Lepařovi.

Na opavském gymnáziu Merklas vyučoval němčinu, dějepis a češtinu. S prof. Antonínem Vaškem vydával Opavský besedník a potom české kalendáře „Posel z Moravy a Slezska. Již v roce 1866 v Opavě provdal dvě dcery, Ludmilu za Jana Kříže, přítele Antonína Vaška, a Miladu za gymnazijního profesora Josefa Michu. Ale rok veselí měl i velmi tragickou dohru. Vypukla prusko-rakouská válka a Slezsko se stalo jedním z bojišť. Opava byla pruskou armádou obsazena a okupační vojska do města zavlekla i epidemii cholery. Na nákazu této zrádné průjmové choroby podlehla nejprve 1. 10. 1866 druhá manželka Václava Merklase Františka, roz. Pšerová. Následujícího dne 2. 10. 1866 na následky epidemie podlehl.

Václav Merklas. 3. října téhož roku měli pak manželé Merklasovi společný pohřeb na starém městském hřbitově.

PhDr. Josef Gebauer