Mückusch František rytíř z Buchbergu

* 26. 9. 1749 Dolní Červená Voda o. Jeseník – + 11. 8. 1837 Opava 

Přírodovědec, spoluzakladatel Gymnazijního muzea v Opavě, hejtman rakouské armády. 

Byl synem majitele rytířského statku Dolní Červená Voda na Jesenicku. Studoval na opavském gymnáziu a pak v Olomouci. Po ukončení středoškolských studií absolvoval inženýrskou akademii ve Vídni (1768), potom až do roku 1802 sloužil v rakouské armádě, naposledy v hodnosti hejtmana. Teprve ve výslužbě, kterou trávil v Krnově, se věnoval botanice a mineralogii. Prozkoumával rodné Jesenicko a soustavně sbíral rostliny. Ty pak v zimním období určoval, popisoval a opatřoval etiketami. Spolupracoval se znalcem slezské přírody, prof. gymnázia ve Vratislavi, A. Kalužou, rodákem z Kravař. V roce 1805 byl ještě jednou povolán k obraně vlasti, a poněvadž sám pochyboval o svém návratu, daroval svůj herbář příteli Kalužovi, svou rozsáhlou knihovnu věnoval škole v Krnově. Pro stáří a tělesnou vadu byl z armády záhy propuštěn.

Vedle botaniky se věnoval mineralogii a gnozeologii. V roce 1814 Mückuschovi zemřel v Opavě bratr Arnošt, a proto byl jmenován poručníkem jeho dcery. Přestěhoval se tudíž do slezské metropole, kde společně s profesorem opavského gymnázia Faustinem Ensem a purkmistrem J. J. Schösslerem téhož roku založili naše nejstarší muzeum. Jeho zásluhou čítal herbář Gymnazijního muzea v roce 1817 již více než 1200 položek a stále jej až do smrti doplňoval. Zakoupil pro toto muzeum mineralogické sbírky a dal této historické instituci přírodovědný charakter. Vyučoval na opavském gymnáziu a stal se v roce 1815 jeho místoředitelem. Byl členem většiny tehdejších slezských a moravských učených společností, ale pro svou plachost se držel vždy v pozadí. Některé z jeho herbářových sbírek se dodnes dochovaly ve Slezském zemském muzeu, ale většina z nich byla zničena za válečných událostí v roce 1945. Mückusch byl současníky považován za kvalitního znalce opavské a jesenické přírody. Učinil řadu významných nálezů na Jesenicku i Opavsku. Publikoval řadu drobných příspěvků ve vlastivědných a odborných časopisech. Neznámy jsou zatím jeho geografické a geologické práce, které vůbec poprvé v této tématice seznamovaly čtenáře s Opavskem a hlavně s Jeseníky.

PhDr. Josef Gebauer