Svěrák Tomáš

* 8. 8. 1854 Boskovice – + 11. 2. 1929 Opava 

Přírodovědec, profesor a ředitel českého gymnázia v Opavě. 

Gymnázium absolvoval v Brně a potom studoval na filosofické fakultě v Praze obory přírodopis, matematika a fyzika. Po skončení studií zahájil pedagogickou dráhu v Praze na městské střední škole, potom pokračoval na státním učitelském ústavu v Brně. Od školního roku 1885/86 až do penze působil na českém gymnáziu v Opavě jako profesor svých oborů a v letech 1916–1918 též jako jeho ředitel.

Mimo to Svěráka jako učitele si užili též žáci místní zimní hospodářské školy a obchodní školy. Při gymnáziu zřídil botanickou zahradu a své studenty vedl k pořizování sbírek hmyzu, minerálů a herbářů. Vědecký zájem věnoval svým botanickým výzkumům a v odborných pojednáních, publikovaných ve Věstníku Matice opavské a také v Opavském týdeníku, se věnoval především problematice škodlivého hmyzu, ochraně ptactva, koření, květeny Opavska. Podnikl za podpory ministerstva studijní expedici k italským břehům Středozemního moře.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 2, třída III, hrob 25)  Zobrazit hrob na mapě

PhDr. Josef Gebauer