Urban Emanuel

* 24. 11. 1821 Příbor – + 22. 4. 1901 

Přírodozpytec, mineralog, zoolog, botanik, kustod Gymnazijního muzea v Opavě, profesor opavského gymnázia. 

V době svého dětství a mládí často měnil působiště i školy, protože otec jakožto nájemce zemědělských dvorů se neustále stěhoval. Od roku 1835 navštěvoval brněnské gymnázium a posléze rovněž v Brně biskupský filosofický ústav, kde vykonal zkoušky z estetiky, klasické filologie, literatury, historie a češtiny.

V roce 1845 nastoupil po Faustinu Ensovi v opavském gymnáziu a právě od té doby se datuje jeho zájem o přírodopis. Pochopitelně, neboť zdědil po zmíněném profesorovi i profesní starost o Gymnazijní muzeum. Dobrovolně začal na gymnáziu přednášet přírodopis. Vedení muzea převzal v roce 1853 a o dva roky později vykonal státní zkoušku z přírodopisu, jemuž pak zůstal věren až do smrti. Přechodně sice po vykonané státnici působil na gymnáziu v Pešti, ale záhy se vrátil do Opavy.

Byl horlivým sběratelem nerostů a hmyzu, muzeum získalo od něj jen do zoologické sbírky přes 12 000 exemplářů. Pořídil i velkou herbářovou sbírku. Sběrnou oblastí mu bylo především Opavsko. Napsal desítky drobných přírodovědných pojednání do denního tisku i odborných časopisů. V letech 1852–1855 pořizoval pro vídeňský meteorologický ústav zápisy o meteorologickém pozorování. V Opavě založil a vedl přírodovědný spolek, který m. j. proměnil v rozsáhlé alpinum jihovýchodní svah Ptačího vrchu v sadech Svobody. Svému zakladateli tento spolek 24. 5. 1903 odhalil v alpinu pamětní desku od sochaře V. Drechslera s reliéfem od Leo Thoma. Tato připomínka botanika Urbana byla v roce 1964 nahrazena pamětní deskou sochaře A. Rozehnala. V Opavě bydlel až do smrti na Alžbětinské ul č. 22 (dnes Lidická ul.)

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 6, rohová hrobka, hrob 2)  Zobrazit hrob na mapě

 

PhDr. Josef Gebauer