Cetrysové z Kynšperka

Starobylý slezský rytířský rod odvozující svůj původ od osad Ceteřic a Kynšperka v knížectví Svídnickém (dnes v Polsku), odkud se rozšířil po celém Slezsku, Opavsku i Moravě.

V rodovém znaku měli vyobrazenu býčí hlavu, nad ní v klenotu pak dva zkřížené mečíky. Mezi nejstarší příslušníky rodu na území našeho Slezska patřil rytíř Diprant Cetrys z Bělé, maršálek vratislavského biskupa Jana, který mu udělil zvláštní právo na železných dolech Frývaldova (Jeseníku). Diprant z Kynšperka byl také maršálkem Jana, knížete hlohovského. Vstup Cetrysů mezi šlechtu knížectví opavského nebyl příliš vítaným aktem, neboť souvisel se začínajícím mnohaletým procesem boje opavských stavů a měšťanů s císařem o kompetence samosprávy, které chtěl s ohledem na postupující reformaci (Ferdinand I.) omezit. Za tím účelem v roce 1530 udělil císař opavský zámek do doživotní zástavy Oldřichu Cetrysovi, čímž způsobil mohutnou vlnu odporu opavských stavů, kteří akt kvalifikovali jako zásah královské moci do jejich práv.

Pro posílení pozice Oldřicha C. na Opavsku dal císař v roce 1535 do zástavy jeho bratrovi Jiříku a jeho synům Adamovi a Fridrichovi C. také zámek Hradec n. Mor. s rozsáhlým panstvím. Oldřich C. pak v roce 1541 přikoupil panství Fulnek z věna své manželky, rakouské šlechtičny Barbory z Rottalu a z Tollberka. Během několika let se tak staly Cetrysové mocnou a vlivnou šlechtou Opavska. Paradoxem se stalo, že po opavském zámku jako památka dnes zůstala pouze a právě znaková deska Oldřicha C. a jeho manželky, která je uložená ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Oldřichův mladší bratr Jiřík C. koupil již v roce 1520 panství Posutice u Krnova (dnes v Polsku) a oženil se s Barborou, příslušnicí známého slezského rodu Gotschů. Také Jiřík C. se těšil přízni císaře a v letech 153137 zastával úřad zemského hejtmana knížectví Opavského. Třetí Jiříkův syn Jiřík Konstantin byl zavražděn v roce 1564 Matyášem Rotmberkem a byl pochován v Posuticích. Jeho syn Fridrich C. koupil v roce 1569 Mokré Lazce a stal pánem na Štítině. Fridrichův syn Oldřich byl v r. 1576 při souboji v Opavě zabit Jaroslavem Lichnovským z Voštic. Do opavských análů také vešla slavná svatba Kateřiny C. s s Václavem Oderským z Lidéřova, která se konala 27. 1. 1627 v Opavě za přítomnosti Dánů a příslušníků české pobělohorské emigrace. Po tragických událostech protihabsburského povstání také Cetrysové jako evangelická šlechta emigrovali do Holandska. 

PhDr. Josef Gebauer