Rotmberkové z Ketře

Do mozaiky šlechtických rodů na Opavsku rozhodně patří Rotmberkové, kteří svůj původ odvozovali od Ketře (dnes v Polsku) a později také od statku Drslav (také dnes v Polsku).

Nejstarším spolehlivě doloženým příslušníkem rodu a prapředkem všech dalších rozvětvených generací byl Hanuš, který v letech 1438–1451 držel manský statek Ketř s mohutnou tvrzí. Z Hanušových synů byl Jiřík zakladatelem větve Pyřinů, jejichž příjmení dalo podobu rodovému erbu, totiž ve stříbrném štítě červené trojvrší se stříbrnou růží uprostřed a nad ním ve stříbrném poli dvě červené růže. Červená barva v jejich erbu byla stěžejní a jejich jméno tomu odpovídalo pýřit se červenat se něm. Rotten). Jiřík byl od roku 1451 majitelem Drslavě a v roce 1457 také hejtmanem knížecího zámku v Ratiboři. Jiříkův bratr Mikuláš koupil roku 1475 statek Tlustomosty (dnes v Polsku) a poněmčené rodové příjmení Rotmberk po něm zdědili všichni jeho potomci postupně spříznění se Stoši z Kounic, Bítovskými z Bítova, Cetrysy z Kynšperka, Sedlnickými z Choltic, Oderskými z Lidéřova, Štyrnskými ze Štyrn a dalšími rody zastoupenými na Opavsku. Získali tak rozsáhlé majetkové zázemí. Známým na Opavsku byl zejména Franc R., manžel Aleny Bírkové z Násilé, držitel nejen manství Ketře, ale také Leskovce, Jedzkovce, Bratříkovic a Heřmanic. Jeho syn Matyáš v hádce zabil roku 1564 Jiříka Konstantina Cetryse z Kynšperka a svou choť Kateřinu Sedlnickou z Choltic nakazil "francouzskou nemocí", čímž způsobil její smrt. Posledními Rotmberky na Opavsku byli bratři Kašpar a Jindřich. Zatímco Jindřich pro účast na stavovském protihabsburském odboji přišel o statek Štáblovice, ale jeho potomstvo v Dolním Slezsku bylo povýšeno poč. 18. stol. do stavu svobodných pánů, Kašpar R. (+ 7. 6. 1666) byl zemským sudím knížectví opavského a majitelem Podvihova a Domoradovic.

Česká větev Rotmberků, mající svůj původ na Opavsku, vymřela v polovině 18. stol. syny Jana Arnošta R., který v Praze zastával úřad komorního starosty zemských desk Království českého.

PhDr. Josef Gebauer