Spiegelfeld von Kuno

* 8. 11 1878 Vídeň – + 29. 9. 1944 Radkov

Hrabě, spřízněný s rodinou Razumovských.

Rod Matz von Spiegelfeld je starý rakouský šlechtický rod nobilitovaný v roce 1620. V roce 1765 byl rod povýšen do stavu svobodných pánů. Josef August Matz von Spiegelfeld (1845–1923) se narodil v Udine v Itálii. Byl synem majora Eliase Matz von Spiegelfeld (1811–1886) původem ze Štýrského Hradce. Josef August byl důstojníkem rakouské armády a svou kariéru zakončil v prosinci 1909, kdy byl penzionován v hodnosti polního podmaršálka. Kromě toho byl také skutečným císařsko-královským komořím. Jeho první manželkou byla Eleonora svobodna paní von Skal und Gross Ellguth (1853–1886). Měli spolu čtyři děti. Jako druhý se ve Vídni narodil 8. listopadu syn pokřtěný jmény Kuno Viktor Josef Maria.

Kuno von Spiegelfeld se oženil ve farním kostele v Dolních Životicích 9. června 1914 s Marií Razumovskou (1889–1976), dcerou tehdejšího majitele statků Horní Vikštejn, Melč, Vítkov a Jánské Koupele Kamilo Razumovského. V době sňatku bydlel Kuno von Spiegelfeld ve vídeňském III. obvodě na ulici, která nesla název Razumowskygasse.

Svatba v Dolních Životících byla významnou společenskou událostí. V zastoupení (per delegatione) sezdával snoubence pražský arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště. Za svědky byli bratr ženicha Karl von Spiegelfeld, Hans svobodný pán Skrbenský (bratr pražského arcibiskupa) a příbuzní z nevěstiny strany, z rodu Wiener von Welten. Spiegelfeldové byli se Skrbenskými spřízněni prostřednictvím druhého sňatku Kunova otce. Josef August se po smrti své první ženy Eleonory v roce 1886 oženil s Marií Skrbenskou z Hříště.

V manželství Kuna a Marie Matz von Spiegelfeld se narodily čtyři děti. Dva synové se narodili v Opavě. Wolfgang (1915–1995) se v roce 1940 oženil v USA s Marií Allenovou. Žili na Floridě. Kuno Andreas (1917–2004) si vzal v roce 1949 za ženu Elisabeth von Sacken. Měli rovněž čtyři děti, jejichž potomci dnes žijí v Rakousku. Dvě další děti Kuna a Marie von Spiegelfeld se narodily v Melči: dcera Eleonora (*1919) a syn Meinard (*1920).

Dne 27. března 1917 byl Kunův otec, Josef August von Spiegelfeld, povýšen do hraběcího stavu s predikátem „Matz von Spiegelfeld“. Titul mohl užívat také Kuno a v další generaci jeho syn Kuno Matz von Spiegelfeld, narozený v roce 1917.

Manželé von Spiegelfeld žili společně s rodinou Razumovských na jejich sídlech, tedy na zámku v Doních Životicíh, v Melči a v Opavě v paláci Razumovských na Nádražním okruhu.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 23B, roh, hrob 2)  Zobrazit hrob na mapě

Hrabě Kuno von Spiegelfeld zemřel v Radkově 29. června 1944. Byl převezen do Opavy, kde byl pochován 2. října 1944. Náhrobek zdobí prostá tabulka s textem.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.