Drechsler Wilhelm

* 29. 1. 1865 Hynčice – + 23. 4. 1919 Opava 

Kamenosochař, tvůrce pomníků a soch městského hřbitova v Opavě. 

Narodil se 29. 1. 1865 v Hynčicích č. p. 68 v rodině mlynáře Theodora Drechslera a jeho manželky Theresie, roz. Kunischové z Horních Povelic, jeho dědeček Franz Drechsler byl dědičným rychtářem v Supíkovicích.

Do Opavy se v roce 1889 Wilhelm Drechsler přiženil po vyučení kamenickému řemeslu a za manželku si vzal Olgu (* 9. 3. 1873) pocházející z kamenické rodiny Nohů. Ti se do Opavy přistěhovali z Moravské Ostravy v roce 1873 za svým řemeslem, které vykonávali v kamenické firmě „Gottlieb Heidrich“ na Jaktařské (dnes Krnovské) č. 39 poblíž opavského starého hřbitova. Po zřízení nového hřbitova na Otické ul. se firma rovněž přemístila k jeho dosahu na jmenovanou ulici. Tam vybudoval Wilhelm Drechsler ve spolupráci se svým švagrem Gustavem Nohou (* 6. 1. 1871), rovněž kamenosochařem, a již řečeným G. Heidrichem nejprve objekt č. 36, kde firma záhy pod názvem „Kamenictví a sochařství Wilhelm Drechsler“ zdárně prosperovala a rozvíjela se. Proto po roce 1902 přistavěl ještě objekt č. 34. Postupně převzal sám vedení celé firmy a jeho švagr G. Noha se osamostatnil s provozem přes ulici (Otická č. 33). Na městském hřbitově se setkáme s jejich kvalitními pomníky téměř na každém kroku.

Zato v manželství s Olgou zůstal Drechsler bez potomků. Zemřel poměrně mlád 23. 4. 1919. Rohovou hrobku z travertinu v moderní podobě zhotovil mu švagr Gustav Noha, který zemřel až 5. 9. 1937.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 8, třída roh.h, hrob 4)  Zobrazit hrob na mapě

PhDr. Josef Gebauer