Kellner Julius

* 12. 11. 1846 Vídeň – + 16. 9. 1893 Opava 

Sochař, radní města Opavy. 

Pocházel z rodiny vídeňského kamenosochaře. Po absolvování reálky v Brně se dva roky připravoval v otcově kamenosochařském ateliéru ke studiu na vídeňské akademii, kterou však nedokončil .V rodné Vídni se usadil a vedl kamenosochařskou živnost. Spoluúčastí na výstavbě italského pavilónu pro Světovou výstavu ve Vídni v roce 1873 získal si popularitu a větší zakázky. Jenže i na něj dolehly následky státního bankrotu, takže se rozhodl odejít z hlavního města monarchie a v roce 1881 přesídlil do Opavy. Získal tam podporu místních stavitelů, kteří jej zaměstnávali při dekorativních pracích na svých novostavbách. K nejvýznamnějším dochovaným dílům patří: skupina pegasů v tympanonu justičního paláce na Olomoucké ul., pamětní desky válečným obětem v lodi kostela N. P. Marie, kamenické práce na výstavní budově Slezského zemského muzea (tehdy Muzea pro umění a průmysl císaře Františka Josefa), alegorické skupiny na hlavním bočním průčelí v opavském divadle, medailony s portréty předních osobností německé literatury a hudby ve foyeru tamtéž (zničeno v roce 1945), arkády městského hřbitova. V roce 1888 navrhl pomník opavského purkmistra J. J. Schösslera pro výstavu živnostenského spolku v Opavě. Těžiště práce Kellnera však spočívalo v běžné kamenosochařské práci na soklech pomníků (F. Schillera, Josefa II.) a hřbitovních pomnících.

Julius Kellner byl členem mnoha opavských spolků a v roce 1892 byl zvolen opavským radním a působil ve stavební sekci.

PhDr. Josef Gebauer