Lehner Jan Jiří

* cca 1700 Řezno (D) – + 1776

Opavský barokní sochař, řezbář a architekt, městský radní. 

Byl synem řezenského hostinského Andrease Lehnera. Po vyučení řezbářství v Řezně se dostal na tovaryšském vandru před rokem 1718 do Olomouce, kde pravděpodobně již před tímto datem pracoval v dílně Jana Stumera. Potom se usadil v Opavě, kde v roce 1727 získal práci jako řezbář-sochař pro opavskou varhanářskou dílnu Václava Thiela a kde se 9. 5. 1729 oženil s Marií Alžbětou (1704–1739), dcerou opavského měšťana a varhanáře Ignáce Ryschaka a jeho manželky Kristiny, podruhé provdané v roce 1721 za zmíněného varhanáře Václava Thiela. Měli spolu 5 dětí, syny Jana Nepomuka Dominika a Jana Dominika Ignáce, dcery Evu Františku, Marii Josefu a Alžbětu. V Opavě si koupil dům na Ratibořském předměstí č.p. 56 (23. 4. 1732). 28. 1. 1729 složil Lehner v Opavě měšťanskou přísahu a byl přijat jako sochař za měšťana. Největší část svého díla vytvořil v Opavě a na Opavsku, ale pracoval i na Těšínsku a v dnešním polském Slezsku. Těžištěm jeho prací byla sochařská a štukatérská výzdoba kostelních i zámeckých interiérů, převážně oltáři a kazatelnami. Na výzdobě úzce spolupracoval s malíři Ecksteinem (poutní kostel na Cvilíně 1727–32, kaple Eichendorfů v Kravařích, jezuitský kostel sv. Jiří v Opavě) a Depeém (dominikánský kostel sv. Václava v Opavě). Věnoval se i tvorbě volných statuí (Sosnová, zámky a zámecké zahrady Kravaře a Velké Losiny). Také se ve své tvorbě věnoval funerální plastice, ve které rozvíjel typ funerálního epitafu. Nejdokonalejšího ztvárnění této funerální plastiky dosáhl v epitafu Karla knížete Lichtenštejna – kostel p. Marie v Opavě 1755–63, svém nejznámějším díle.

Lehner 28. 3. 1744 prodal v Opavě dům a přestěhoval svou dílnu přechodně do Krakova, ale již 28. 1. 1748 koupil právovárčný měšťanský dům na Pekařské ul. v Opavě a 29. 1. 1748 se znovu oženil s Terezií (* 1711), dcerou opavského bednáře Františka Schreinzera, od něhož dům získal. 4. 11. 1757 byl přijat za člena městské rady v Opavě. Zemřel na konci roku 1776, přesné datum ani místo úmrtí Lehnera není známo.

PhDr. Josef Gebauer