Noha Gustav

* 6. 1. 1871Moravská Ostrava – + 5. 9. 1937 Opava

Opavský kamenosochař.

Kamenictví Drechlser a Noha bylo pokračování rodinné firmy, která vznikla v Opavě již v roce 1830. Jejím zakladatelem byl Franz Reinelt, rodák z Dolní Lipové na Jesenicku. Vyučil se při stavbě tereziánské pevnosti v Olomouci. V roce 1867 Reinelt zemřel a pozůstalá vdova Anna, rozená Jahnová, se krátce nato provdala za Gottlieba Heidricha. Pocházel z pruského Slezska, narodil se v roce 1834 ve vesnici Heinrichsdorf (dnes Henryków, Polsko).

Nejúspěšnější kamenická firma v Opavě měla pozoruhodnou genezi vlastníků mimo jiného i proto, že v žádné generaci se nepředávalo řemeslo po otcovské linii, neboť kameníci zemřeli bez mužských dědiců.

Gottlieb Heidrich převzal Reineltovu firmu a brzy ji přivedl k značné prosperitě. Přispěla k tomu i skutečnost, že Heidrich vlastnil lom na žulu ve Vápenné na Javornicku.

Po Heidrichově smrti (+1894) převzal podnik Wilhelm Drechsler se svou manželkou Olgou, rozenou Nohovou. Wilhelm Drechsler se narodil 29. ledna 1895 v Hynčicích. U Gottlieba Heidricha nastoupil v roce 1881 do učení. Do rodinné firmy se zapojil také Olžin bratr Gustav Noha.

Gustav Noha se narodil 6. ledna 1871 v Moravské Ostravě. Jeho otec František Noha pracoval jako nádvorní v koksovně. Pocházel z Všechovic u Bystřice pod Hostýnem. Zemřel krátce před narozením své dcery Olgy, která přišla na svět 9. března 1873 jako pohrobek. Matka Gustava i Olgy se jmenovala za svoboda Justina Reineltová a byla dcerou opavského kameníka Franze Reinelta – tedy předchůdce kamenosochaře Heidricha.

Po smrti svého manžela se vdova Justina Nohová s děti Olgou a Gustavem přestěhovala do Opavy. Bydleli v domě na Jaktařské ulici (dnešní Krnovská) u Justininy matky Antonie, nyní již provdané za Gottlieba Heidricha. Kariéra Gustava Nohy byla nasměrována rodinnou firmou, takže i on se stal úspěšným kamenosochařem. Gustav Noha se svým švagrem Drechslerem provozovali podnik nadále pod jménem Gottlieba Heidricha. Zpočátku sídlila firma na Jaktařské ulici poblíž hřbitova, jenž byl v provozu v letech 1789–1891 a nacházel se v místech, kde dnes stojí kostel sv. Hedviky. Po zrušení starého a otevření nového hřbitova v roce 1891 se firma přestěhovala nedaleko hřbitova na Otickou ulici č. 36, kde oba majitelé vybudovali nové sídlo firmy.

Produkce firmy Drechsler a Noha byla velmi pestrá a na hřbitově je zastoupena mnoha náhrobky. Další zakázky firma získávala při stavbách kostelů, kam dodávala křtitelnice a kříže a další prvky vnitřní výzdoby. Mezi nejvýznamnější zakázky patřilo vnitřní vybavení kostela sv. Bartoloměje v Kravařích. Gustav Noha vedl se svým švagrem firmu 9 let. Roku 1902 se rozhodl osamostatnit a založil si vlastní kamenickou firmu. Sídlo své firmy vybudoval naproti Drechslerovi, na Otické ulici č. 33. Obě kamenické firmy byly vyhlášené a dostávaly řadu zakázek jak v Opavě, tak v celém regionu.

Na opavském městském hřbitově se dodnes nachází řada náhrobků významných opavských rodin, které pochází z kamenosochařské dílny Gustava Nohy. Je autorem náhrobku rodiny Skasikovy (hrob Městský hřbitov, skupina 14 / třída roh / číslo 1), rodiny Kolofíkovy (hrob Městský hřbitov, skupina 14 / třída roh / číslo 4) či rodiny Šindlářovy - zde pohřben František Stratil (hrob Městský hřbitov, třída 11 / třída I / číslo 10). Když v dubnu 1919 zemřel Wilhelm Drechsler, ujal se tvorby jeho náhrobku Gustav Noha. Ve stejném hrobě, který se nachází v rohové části sektoru VIII, byl také sám pohřben. Gustav Noha se nikdy neoženil a neměl žádné potomky. Zemřel 5. září 1937 v Opavě.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 8, třída roh, hrob 4)  Zobrazit hrob na mapě

Rohová hrobka byla pořízena po úmrtí Wilhelma Drechslera v roce 1919. Dalším pohřbeným byl teprve v roce 1937 Gustav Noha. Jeho sestra Olga, vdova po Wilhelmu Drechslerovi, nechal ve stejný den, tedy 7. září 1937, do hrobu přenést ostatky svého otce Franze Nohy, který zemřel v roce 1872. Z hrobu ve skupině III číslo 19 byly exhumovány ostatky manželů Gottlieba a Antonie Heidrichových a rovněž ostatky Justiny Nohové, která zemřela v roce 1905. Autorem náhrobku, který je ozdoben symboly kamenického řemesla, je Gustav Noha.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.