Ficek Viktor Otto

* 24. 5. 1902 Opava – + 15. 8. 1986 Opava

Literární historik, autor „Biografického slovníku širšího Ostravska“, zakladatel Slezské studijní knihovny, zástupce ředitele Slezského studijního ústavu v Opavě, středoškolský učitel.

Narodil se v rodině opavského soukeníka Johana Ficka (* 18. 5. 1873), jehož otec Johan byl dýmkařem v Kelči, a jeho manželky Hedwigy (* 20. 1. 1878), dcery Karla Stankeho, domovníka v Opavě, a jeho ženy Josefy, roz. Ronke. Rodiče byli sezdáni v Opavě 21. 5. 1899. Jejich syn Viktor Otto Ficek absolvoval v Opavě české gymnázium pod příkladným vlivem ředitele Vincence Praska. Potom studoval na Karlově univerzitě v Praze češtinu s němčinou a také knihovnictví. Po skončení studií působil jako středoškolský učitel v Nové Pace, Trenčíně, Trnavě, Opavě, Ostravě, Valašském Meziříčí a Strážnici. Po 2. světové válce zakládal Slezskou studijní knihovnu v Opavě, která později splynula se Slezským studijním ústavem v jednu instituci. Angažoval se v Matici opavské a ve Společnosti Petra Bezruče. Ve Slezském studijním ústavu se pracovně zaměřil na bibliografii, bezručovský výzkum a literárněvědnou heuristiku. Vykonával i funkci zástupce ředitele ústavu.
 
K jeho významnějším pracím patří: „Bibliografie bibliografií slezské oblasti“ (1952), „Bibliografie Petra Bezruče I., II.“ (1953, 1958), „Antonín Vašek v boji za práva lidu a za vědeckou pravdu“ (1964), „Slezské písně-historický vývoj textu“ (1967), „Biografický slovník širšího Ostravska“ I. – V. (1972–1983), „Kapitoly o Petru Bezručovi“ (1978), „Jan Neruda o Slezsku“ (1961). Napsal také řadu studií o jednotlivých osobnostech.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 17, třída II, hrob 104-105)  Zobrazit hrob na mapě

 

PhDr. Josef Gebauer