Nor A. C. – Josef Raimund Kaván

* 19. 9. 1903 Kylešovice – + 29. 7. 1986 Praha

Český prozaik a novinář, redaktor časopisů Oheň, Kruh, České slovo, redaktor Státního technického nakladatelství.

Narodil se jako prvorozený syn mlynářského tovaryše Raimunda Kavána (* 30. 8. 1875) z Kylešovic č. p. 245 a jeho manželky Františky (* 12. 3. 1881), dcery zahradníka Františka Knopa z Kylešovic a jeho ženy Johany, roz. Palisové z Kylešovic. Rodiče měli sňatek 9. 9. 1902 a po roce se jim narodil syn Josef. Ten prožil dětství u svého dědečka Tomáše Kavána a jeho manželky Františky v Hlavnici. V Opavě absolvoval gymnázium a po maturitě v roce 1924 pokračoval ve studiích na Karlově univerzitě obor moderní filologie. Tehdy také vystoupil (12. 10. 1924) z katolické církve a zůstal bez vyznání. Disertační práci na téma "Jiří Wolker a jeho generace" obhájil v roce 1946 a získal doktorát. Autorsky se podílel na vydávání literárního časopisu Oheň, spolupracoval s časopisem Host, společně s V. Závadou a Z. Vavříkem vydával časopis Kruh. V letech 1929–32 působil jako redaktor Českého slova. Podílel se na vydávání knižnic Mladí autoři (1925–29) a Český román (1944–48). Po komunistickém převratu v únoru 1948 dostal zákaz publikační činnosti a pracoval jako pomocný dělník a teprve od roku 1952 mohl působit jako redaktor Státního technického nakladatelství. O těchto událostech poválečných let napsal paměti pod názvem "Život nebyl sen", které vyšly až v roce 1993.
 
Literární nadání uplatňoval veršem i prózou od studia na střední škole. Na svůj talent prozaika upozornil prvotinou "Bürkental", ve které barvitě zachytil život na slezské vesnici po skončení 1. světové války. V jeho tvorbě převažoval ruralismus, literární směr zabývající se selským venkovem. Ve vesnických románech se snažil zachytit, mimo jiné prostřednictvím lašského dialektu, duši slezského venkovana a kolorit slezské vesnice – "Rozvrat rodiny Kýrů" (1925), "Raimund chalupník" (1927), "Žijí život bratrův"(1946). Válečné osudy Slezska za 2. světové války vylíčil v románové trilogii "Přišel den"(1946), "Zmučená země"(1964) a "Vichřice"(1965).
 
Josef Raimund Kaván, používající pseudonym A. C. Nor, epický talent úspěšně uplatňoval v románech tématicky čerpajících z rodného Slezska, méně osobitě se projevoval v prózách z městského prostředí, např. "Jedno pokolení" (1931) o životě pražského vysokoškoláka ve 20. letech.

PhDr. Josef Gebauer