Valík Matěj

* 7. 12. 1893 Kateřinky – + 7. 12. 1952 Opava-Kateřinky

Kronikář Kateřinek a Opavy, vlastivědný pracovník, tajemník obecního úřadu Kateřinek, národní gardista.

Narodil se v rodině rolníka Karla Valíka a jeho manželky Hedviky, dcery kateřinského rolníka Josefa Rohovského, v Kateřinkách č. p. 201. Od roku 1904 studoval na českém gymnáziu v Opavě. Během studií v 17 letech utrpěl při dovozu uhlí těžký úraz s následkem ochrnutí těla, přesto však gymnázium absolvoval a pokračoval ve studiu na c.k. exportní akademii ve Vídni, které však předčasně opustil.

Za války zastával místo revizora družstev u Jednoty českých společenstev v Opavě a potom až do předčasného penzionování funkci obecního tajemníka v Kateřinkách. V nájemním bytě na Komenského ul. 1 žil se svou družkou Magdou Heiderovou (* 22. 7. 1891), která však jej opustila a v roce 1927 se provdala za Františka Šafaříka. Za okupace byl penzionován, ale po válce zastával funkci pokladníka MNV v Kateřinkách a 19. 7. 1945 byl zvolen kronikářem Opavy.
 
Věnoval se publicistice, přispíval do časopisů a novin: Slezského venkova, Zemědělských a družstevních rozhledů, Svobodné republiky, Našeho domova, Moravce, Slezského slova, Telegrafu, několika články obeslal Věstník města Opavy, Slezský sborník, Radostnou zemi, také publikaci Dva roky osvobozené Opavy. Hlavní pozornost však věnoval rodné obci Kateřinkám. Napsal brožůrky „Velké dny Kateřinek“(1928), „Stručná historie města Kateřinek“(1937), „Výběr z vlastivědy slezských Kateřinek“(1947), ale především rukopis „Kronika Kateřinek“ (1945/46). Kronikářská činnost byla v jeho publikování stěžejní, jak ukazuje i „Pamětní kniha města Opavy“ o tisíci stranách (1948). V rukopise zůstala i jeho práce „Německé Opavy sláva i pád“.

Informace k hrobu (hřbitov Kateřinky, kostelní část, řada II, hrob 122-123)  Zobrazit hrob na mapě

 

PhDr. Josef Gebauer