Vašek Antonín Martin

* 11. 11. 1829 Háj ve Slezsku – + 13. 12. 1880 Brno

Profesor opavského gymnázia, novinář, zakladatel a redaktor 1. českých novin na Opavsku  Opavského besedníku a spoluzakladatel Opavského týdeníku.

Byl synem hostinského Jacoba Vaška (1793–1844) v Háji ve Slezsku, který se 24. 7. 1821 oženil s Terezií (1798 - 1865), dcerou Petra Hrnčíře, mlynáře v Třebovicích, a jeho manželky Madleny Kubitové. Měl následující sourozence: Mariana Johana (1822), Josefa (1823), Franz Wenzl (1824), Adelheid Mariana (1825), Johana (1828), Anton Martin (1829), Johan (1832), Valentin Nicolaus (1833), Peter Josef (1835), Valentin Anderas (1836), Ferdinand Lucas (1838) a Wenceslaus Ferdinand (1841). Z dvanácti uvedených dětí se dožilo dospělosti pouze šest.
 
Syn Anton Martin Vašek po skončení jednotřídky v Chabičově kvůli osvojení němčiny navštěvoval hlavní školu v Opavě a posléze v letech 1842–1848 i tamní gymnázium, kde studovali také jeho sourozenci František Václav, Valentin, Jan a Jana. Vysokoškolská studia zahájil v Olomouci oborem filosofie s pomocí sociálního stipendia zemského gubernia. Po dvou letech přestoupil do Prahy na Karlo-Ferdinandovu univerzitu, kde po roce filozofie se věnoval 6 semestrů klasické a slovanské filologii. Již v roce 1855 začal vyučovat na opavském gymnáziu, ale po roce ještě na filologicko-historickém semináři univerzity ve Vídni si dokončil vysokoškolské studium složením zkoušek z klasických jazyků. Od roku 1858 byl sice jmenován učitelem v Jihlavě, ale pro zhoršující se zdravotní stav kvůli tamnímu drsnému podnebí se 26. 9. 1860 vrátil vyučovat na opavské gymnázium.
 
Od 1. 3. 1861 začal vydávat 1. české noviny na Opavsku a sice desetideník Opavský besedník , který v roce 1863 proměnil v noviny politické. Snad také proto byl Opavský besedník po 5 letech úředně zastaven. Širší veřejnost míní, že tímto Vaškovým odvážným činem bylo v našem regionu odstartováno národní obrození.
 
18. 9. 1866 se A. Vašek oženil s Marií (1840–1894), dcerou duchovního na panství Hrubý Rohozec a dopisovatele Tylových Květů Františka Aug. Brožíka a jeho manželky Anny Niny Dobrovské z Týnce n. Lab. Měli spolu následující děti: Vladimíra (1867, pozdější básník Petr Bezruč), Helenu (1869), Ladislava Antonína (1871) a Olgu Marii (1873).
 
Po zastavení Opavského besedníku Vašek dopisoval do Olomouckých novin, brněnské Moravské orlice a pražského Pokroku. Od roku 1870 začal ve spolupráci s Vincencem Praskem a Janem Zacpalem v Opavě vydávat další noviny – Opavský týdeník, ve kterých se soustředil na rubriku domácího zpravodajství. Podílel se na organizaci prvního tábora lidu na Ostré Hůrce 12. 9. 1869 a v rodném Háji uspořádal schůzi na oslavu Královského reskriptu z roce 1871. Na místopisných názvech v publikaci "Výklad slovanských místních jmen v Opavsku" prokazoval českost regionu v minulosti. Stal se velice nepohodlným pro německy mluvící obyvatele Opavy, a ti proto zařídili v roce 1873 jeho přeložení na slovanské gymnázium do Brna. V novém působišti se nevzdal veřejné činnosti a např. proslul svým rozborem Rukopisu královédvorského a zelenohorského, když prokázal jejich podvrh. Vysloužil si proto ostré kritiky současníků, ale na jeho výsledky navázal J. Gebauer, T. G. Masaryk a další, kteří jeho závěry potvrdili. Zemřel na prudký záchvat chrlení krve a je pohřben na brněnském hřbitově.

PhDr. Josef Gebauer