Blum Karl

* 22. 3. 1854 Dvorce – + 26. 2. 1922 Opava

Opavský stavitel.

Vinzenz Blum byl pokrývačským mistrem ve Dvorcích. Pocházel ze Sosnové z rodiny tkalce Antona Bluma. Jeho manželka Brigitta, rozená Schmidová, byla dcerou sedláka z Lichnova. Manželé Blumovi měli ve Dvorcích několik dětí, mezi nimi syna Karla (*1854) a Adalberta (*1856).

Starší Karl přišel do Opavy v roce 1880 a získal zaměstnání jako kreslič ve stavební firmě Augusta Bartela. Mladší bratr Adalbert (Albert) se do Opavy přistěhoval v roce 1889. Stejně jako jeho otec Vinzenz, také Adalbert Blum byl pokrývačským mistrem. Stejnému povolání se věnoval v další generaci také Adalbertův syn Walter (*1892). Rodina Adalberta Bluma žila v Opavě ve vlastním domě na Otické č. 19. Pokrývačství provozovali až do roku 1945.

Karl Blum se spojil s architektem Carlem Kernem (3/I/27) a založili stavební společnost, která patři na počátku 20. století k nejvýznamnějším v Opavě. Oba společníci začali podle úřední dokumentace podnikat již od 1. ledna 1888 a o dva roky později, 15. listopadu 1890, nechali zanést do firemního rejstříku veřejnou společnost Kern & Blum se sídlem na tehdejší Příčné (dnes Čapkova) ulici č. 12. Ve firemním rejstříku bylo 5. prosince 1900 zaprotokolováno rozšíření podnikání o provoz parní pily a kruhové cihelny. Ta se nacházela na Jaktařské (dnes Krnovské) ulici a několik let zde rodina Karla Bluma také bydlela. V letech 1896 až 1901 bydleli Blumovi na Olomoucké č. 29 a od roku 1901 pak ve vlastním domě na Hoštické ulici č. 50 (později přečíslováno na 70).

Spojenectví Carla Kerna a Karla Bluma trvalo do 25. března 1914, kdy začal každý ze společníků podnikat sám za sebe. Carl Kern zůstal jediným vlastníkem úředně zaprotokolované firmy Kern & Blum. V roce 1921 byl prokuristou firmy Heinrich Spiller a o dva roky později, 1. února 1923, přijal Kern do společnosti svého syna, Carla Kerna juniora. V lednu 1926 byl na firmu vyhlášen konkurz. Asi i to přispělo k její úřední likvidaci, k níž došlo 13. července 1928, a to jak stavební firmy, tak i provozování pily a cihelny.

Firma Kern & Blum realizovala v Opavě i na Opavsku několik pozoruhodných staveb. Ve Smolkově provedla adaptaci zámku. Oba stavitelé dlouhodobě spolupracovali s Řádem německých rytířů, opravovali například řádový pivovar v Bruntále a v Opavě vystavěli honosný řádový dům na Rochowanského (dnes Bezručově) náměstí. V Opavě povedli dále stavbu městské spořitelny a bruslařského pavilonu, či dům velkoobchodníka Raimunda Habela (hrob Městský hřbitov, skupina 10, roh, hrob 2). Stavěli také církevní stavby, například Lotrinský dům v Karlově Studánce (1913) nebo kostely v Přívoze a v Polance. Podle projektu Leopolda Bauera realizovali stavbu kostela v Tošovicích u Oder a v Dolních Životicích stavěli nejen novostavbu farního kostela, ale také hrobku hrabat Razumovských. Na opavském městské hřbitově stavěla tato firma slavnostní pohřebiště arkády. Podobněji o stavebních aktivitách firmy Kern & Blum informuje Pavel Šopák ve své knize Století proměny z roku 2018.

V Opavě se Karl Blum ženil v kostele svatého Ducha 10. července 1886 s Annou, dcerou Karla Bochniga, majitele tzv. Lučního mlýna v Kateřinkách (dnes na něj upomíná stejnojmenná ulice). Za svědka byl novomanželům stavitel August Bartel, u nějž Blum začínal. Manželé Blumovi měli tři dcery. Nejstarší Paula (*1888) se provdala v roce 1909 za podporučíka opavského pěšího pluku č. I. „Kaiser“ Hugo Pawlika. Manželství trvalo jen krátce, neboť Hugo Pawlik v červenci 1911 ve věku 32 let zemřel. Vdova se už podruhé nevdala. Druhá dcera Karla Bluma, Bertha (*1890), zůstala svobodná. Třetí dcera Anna (*1893) si vzala v roce 1927 za manžela zemědělského úředníka Viktora Barocha.

Rodinné sídlo na Hoštické ulici, bývalý Luční mlýn, bylo později rozděleno na dva obytné domy (č. 69 a 70). V čísle 69 žili Blumovi, zatímco na č. 70 bydlela Anna a Viktor Barochovi.

Karl Blum zemřel 26. února 1922 na následky arteriosklerózy a chronického zánětu ledvin a srdce. Pohřben byl o dva dny později.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 6, třída I, hrob 19-20)  Zobrazit hrob na mapě

Dvojhrob patřil původně rodině manželky Karla Bluma, Anny Bochnigové. V roce 1897 sem byl jako první pochován její otec, mlynář Karl Bochnig a o pět let později jeho pozůstala vdova Louise. Dalším pohřbeným byl v roce 1911 nadporučík Hugo Pawlik. Po něm byl v roce 1922 do hrobu uložen stavitel Karl Blum. Jeho pozůstalá vdova Anna zemřela ve věku 86 let v roce 1944. V Opavě po válce zůstali manželé Barochovi. Anna Barochová, rozená Blumová, zemřela v roce 1960 ve věku 67 let, její manžel Viktor v roce 1978 ve věku 88 let.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.