Kalitta Hans

* 23. 4. 1876 Opava – + 20. 3. 1930 Opava

Architekt a stavební inženýr.

Dne 12. září 1813 se v kostele svatého Ducha ženil čtyřicetiletý vdovec Johann Kalitha (tak se příjmení původně psalo) se čtyřiadvacetiletou Rosou Januschkovou, která pocházela z Leskovce. Johann byl řeznický mistr a žil v domě na Komárovské ulici č. 12. Následujícího roku se jim narodil syn Johann Florian Kalitta. Také on se stal řezníkem. Oženil se v roce 1840 s Josefou Klosovou, dcerou opavského jircháře Josefa Klose. Jejich prvorozený syn Josef přišel na svět 24. července 1841. Také on pokračoval v rodinné tradici a stal se řeznickým mistrem. Kalittové vlastnili měšťanský dům na ulici Mezi trhy č. 14 (dnes je v těchto místech restaurace).

Řeznický mistr Josef Kalitta si vzal 26. července 1870 v kostele svatého Ducha za manželku Emanuelu Dorschovou. Narodila se 22. listopadu 1847 jako nemanželská dcera Aloisie Dorschové v Krakově. Zřejmě o matku brzy přišla, neboť v době sňatku byla adoptovanou dcerou manželů Johanna a Johanny Heiderových z Opavy. Manželé Kalittovi měli dceru Annu (*1871) a syna, který se narodil 23. dubna 1876 a byl pokřtěn jmény Johann Georg Maria.

Johann (Hans) Kalitta absolvoval opavskou reálku, kde maturoval v červenci 1894 s vyznamenáním. Vystudoval architekturu ve Vídni a 11. ledna 1900 nastoupil jako adjunkt u zemské vlády slezské. Definitivu získal 1. července 1915. Z titulu své funkce vrchního stavebního rady Kalitta v pozdějších letech řídil stavby některých zemských budov. Podílel se na realizaci budovy průmyslovky v Bílovci, obytných domů pro státní úředníky v Krnově a v Hlučíně či na stavbě areálu léčebny v Městě Albrechticích. V Opavě Kalitta realizoval ve 20. létech 20. století domy pro státní zaměstnance na dnešních ulicích Boženy Němcové, Zukalova a Gudrichova. V roce 1925 Kalitta odešel ze státní služby a živil se jako soukromý architekt a projektant.

V roce 1927 si Hans Kalitta navrhl také vlastní obytný dům, který se nachází na dnešní Gogolově č. 4. Jedná se o jednopatrovou stavbu s mansardovou střechou, jejíž vnitřní půdorysné členění je uspořádáno do tvaru motýla. Vila nesla název Trautes Heim, což lze do češtiny přeložit jako „šťastný domov“.

Hans Kalitta se oženil v chrámu Panny Marie 6. července 1901 s Annou Tögelovou (*1879), jež pocházela z Bílovce a byla dcerou četnického strážmistra. Manželé Kalittovi bydleli v domě na Nákladní ulici č. 33 a později na Otickém pásmu (dnes třída Spojenců) č. 10 a poté na stejné ulice v domě č. 2.

V manželství narodily dvě dcery. Starší Gertrud Anna přišla na svět 25. října 1903. Absolvovala v Opavě dívčí lyceum a pracovala jako úřednice. Mladší dcera Hildegard zemřela ve věku jednoho roku v květnu 1909.

Penzionovaný vrchní stavební rada Hans Kalitta zemřel na následky tříselné kýly a embolie v nemocnici Řádu německých rytířů na Popské ulici 20. března 1930. O tři později byl pohřben do rodinného hrobu, kam byly již v roce 1928 přeneseny i ostatky jeho dcery Hildegard.

Vdova Anna Kalittová prodala v roce 1934 rodinnou vilu a zakoupila dům na tehdejší Eichendorfově ulici č. 15 (dnes náměstí Joy Adamsonové). Ještě před koncem druhé světové války Anna Kalittová opustila Opavu v rámci evakuace města 21. března 1945. Od roku 1948 žila v Kielu u své dcery Gertrud, provdané Thomsenové. Zemřela v roce 1964.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 19, třída I, hrob 1)  Zobrazit hrob na mapě

Hrob Hanse Kalitty je pozoruhodný svou výzdobou. Socha ženy v dlouhých šatech svým gestem vyzývá k tichu. Sokl obsahuje nápisy se jmény a daty pochovaných v německé fraktuře, které jsou dnes již těžko čitelné. Autorem náhrobku, provedeného ze slezského mramoru, je pravděpodobně sochař Josef Obeth. O hrob pečují potomci rodiny Thomsen z Kielu.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.