Zdralek Ferdinand

* 21. 2. 1865 Hrabyně – + 28. 2. 1910 Davos, Švýcarsko

Opavský stavitel.

Byl prvorozeným synem hrabyňského sedláka Johanna Zdralka a jeho ženy Karoliny, rozené Ostermannové. Ferdinand Zdralek přišel do Opavy v roce 1885 a začínal jako stavbyvedoucí u opavské stavební firmy Josefa Hruschky. Bydlel zprvu na Solné ulici č. 2. Dne 6. srpna 1889 si Chrámu Panny Marie vzal za manželku Karolinu Münsterovou (*1862), původem z Oder. Karolina měla nemanželskou dceru Helenu Münsterovou, která se narodila v Opavě v květnu 1887. Ferdinand Zdralek děvče přijal v roce 1906 za své a dal jí své příjmení, ale později se k dceři přihlásil vlastní otec Peter Musial. S Karolinou Münsterovou měl Ferdinand Zdralek dcery Hedwig (*1889), Karolinu (*1890) a Eugenii (*1895). Helene byla učitelkou v mateřské školce, Karolina učitelkou na základní škole a Eugenie účetní. V roce 1901 získal Ferdinand Zdralek v Opavě domovské právo.

Zdralkovi bydleli v Opavě zprvu na Ensově (dnes Veleslavínova) č. 5, který patřil staviteli Hruschkovi. Po jeho smrti firmu převzali v roce 1904 pod názvem „Pokračovatelé J. Hruschky F. Zdralek a S. Kulka“. S židovským stavitelem Sigmundem Kulkou (1868–1923) realizoval Ferdinand Zdralek v Opavě několik zajímavých staveb, především obytných domů. Na dnešní ulici U Jaktařské brány (č. 12) to byly domy pro obchodníka Leonarda Ponižila. V roce 1909 vybudovala firma Zdralek a Kulka správní budovy pro opavskou rafinérii cukru na Těšínské č. 2. Ve stejném roce vyhořelo městské divadlo a tato firma se podílela na rekonstrukci divadla. Mezi nejzajímavější autorské práce Ferdinanda Zdralka patří bezesporu kaple svatého Kříže v klášteře sester řádu Německých rytíř na Matiční ulici, postavená v letech 1907–1908. Zajímavá je rovněž celodřevěná stavba pavilónu Prvního slezského spolku pro chov ryb z roku 1907. Zdralek byl členem tohoto spolku.

Kanceláře firmy Zdralek a Kulka byly v domě na ulici Na Rybníčku č. 6, jehož majitelem byl Hermann Kulka otec Sigmunda Kulky. V sousedství na parcelách Na Rybníčku 8, 12 a 14 byly sklady stavebního materiálu. Po smrti svého společníka provozoval Sigmund Kulka firmu až do počátku první světové války.

Ferdinand Zdralek onemocněl plicní tuberkulózou, kterou odejel léčit do švýcarského Davosu. Zde 28. února 1910 ve věku pouhých 45 let zemřel. Pohřeb se konal v Opavě 7. března 1910. O významu stavitele svědčí i nekrology v dobovém tisku.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 13, třída I, hrob 36)  Zobrazit hrob na mapě

Hrobové místo bylo pořízeno v březnu 1910. Po Ferdinandu Zdralkovi sem byla jako druhá pochována jeho pozůstalá vdova Karolina. Zemřela ve věku 53 let 15. října 1915 ve Slezské zemské nemocnici na následky rakoviny slinivky.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.