Bena Lev

* 20. 5. 1889 Krásné Pole – + 15. 3. 1946 Hnojník

Tajemník Matice opavské.

Narodil se v rodině učitele Františka Beny a jeho manželky Marie, rozené Drastichové. V rodné matrice je zapsán jako Leo František. V lexikonech bývá jeho rok narození mylně uváděno 1888. Oba rodiče pocházeli ze českého venkovského prostředí v okolí Krásného Pole. Otec Františka Beny byl majitelem mlýna v Dolní Lhotě. Matčina rodina žila v Horní Lhotě.

Lev Bena vystudoval české gymnázium v Opavě a po maturitě v roce 1909 nastoupil do služeb Matice opavské. Zastával funkci placeného tajemníka spolku až do počátku nacistické okupace. Podařilo se mu zachránit knihy se zápisy jednání výboru Matice opavské a odvezl je z Opavy, aby nepadly do rukou Němcům. Po krátkém pobytu v Moravské Ostravě se Bena usadil v Hnojníku, kde žil i po válce. Podílel se na obnovení činnosti Matice opavské, avšak v roce 1946 zemřel.

V meziválečné době vydal Bena dvě propagační publikace Zemského cizineckého svazu v Brně. V roce 1923 vyšel jeho průvodce po české Opavě s názvem „Den v Opavě“ a o rok později průvodce po Hlučínsku.

Lev Bena se 4. května 1916 oženil v Dětřichovicích na Bruntálsku s Konstanicí Miklaševskou (*1888), která pocházela z vesnice Berezovice u Tarnopolu na Haliči. Manželé Benovi se v roce 1916 přestěhovali do Opavy, kde se narodily dvě děti. V roce 1917 dcera Marianna a v roce 1920 syn Miroslav.

Konstancie Benová pracovala jako poštovní oficiantka. Manželé vlastnili dům na tehdejší Merveldtově ulici (dnes Alšova) č. 13. V roce 1928 provozovala Konstancie Benová v domě půjčovnu kostýmů a masek a dílnu pro ruční práce. Ve 30. letech žila s rodinou také Leova sestra Krista (1887–1969).

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 2, třída II, hrob 12a)  Zobrazit hrob na mapě

Hrob je v užívání od roku 1946. Jako první sem byl 18. března 1946 pochován Lev Bena. V lednu 1969 sem byla uložena i jeho sestra Krista, která žila a zemřela v Kravařích. O hrob pečovala dcera Lva Beny Marianna, žijící po válce v Brně.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.