Berthold Karl

* 31. 12. 1867 Wieliczka – + 1. 11. 1944 Opava

Ředitel zemského statistického úřadu.

Slezský zemský statistický úřad zahájil svou činnost 26. ledna 1898. Jeho hlavním úkolem bylo vydávání statistické ročenky pro Slezsko. Vedením úřadu byl pověřen zemský koncipista Karl Berthold. Narodil se 31. prosince 1867 ve Wieliczce v Haliči jako syn úředníka Laurentie Bertholda a jeho manželky Marie Anny, rozené Zellwegerové. Matka pocházela z Hodonína, kde se narodila 29. září 1836. Do Opavy se přestěhovala po smrti svého manžela v roce 1891 i se synem a dcerou Annou, která se narodila v Bílsku (dnes Bielsko, Polsko) 10. března 1854.

Karl navštěvoval polskou základní školu v Bochni a německou v Bílsku, kde absolvoval i státní gymnázium složil v roce 1885 maturitu. Vystudoval práva na vídeňské univerzitě. Ještě v Bílsku získal Berthold první zkušenosti se statistickou prací. V roce 1890 proběhlo sčítání lidu, jehož provedení Berthold organizoval pro město Bílsko. Za rychlé a přesné provedení tohoto úkolu si vysloužil mimořádné uznání nadřízených úřadů.

V roce 1891 byl Berthold přijat do soudní služby, nejprve k okresnímu soudu v Bílsku a od září toho roku u Zemského soudu v Opavě. Od 28. června 1892 byl ve službách země slezské a získal v únoru 1893 definitivu. V roce 1898 byl Berthold pověřen organizací zemského statistického úřadu a 6. února 1900 jej zemský výbor jmenoval jeho ředitelem. Zpočátku pracoval Berthold pouze s pomocí jednoho koncipisty, později byla u úřadu systemizována tři místa a v roce 1918 zde pracovalo devět osob. Formálně byl statistický úřad oddělením zemského úřadu a sídlil ve druhém patře zemské sněmovny (dnes budova zemského archivu). V roce 1907 byla úřadovna přestěhována do tzv. nové zemské budovy na Panské (Masarykova), kde se v současnosti nachází finanční úřad. Součástí statistického úřadu byla rozsáhlá knihovna odborné literatury.

Karl Berthold disponoval pro výkon státní služby v jazykově smíšeném Slezsku odpovídajícími znalostmi. Kromě němčiny slovem i písmem se domluvil polsky i česky.

První ročník statistické ročenky samosprávy Slezska vyšel v roce 1899. Vycházela v následujících dvaceti letech a celkem měla 10 svazků. V roce 1909 statistický úřad vydal rozsáhlou publikaci s názvem Slezské zemské zastoupení a jeho zemské hospodaření (Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt), která podává ucelený obraz o stavu a vývoji zemské samosprávy od jejích počátků. U úřadu byly rovněž uloženy sbírky usnesení zemského sněmu z let 1861–1902, životopisy zemských poslanců, či podklady ke sčítání lidu v letech 1910 a 1921.

Po vzniku Československa se činnost statistického úřadu zaměřila také na nově připojené Hlučínsko. Výsledkem byly dvě práce týkající se obyvatelstva Slezska a Hlučínska (podle sčítání lidu v roce 1921) a vývoje a stavu školství na Hlučínsku z roku 1925. Protože se činnost úřadu křížila s prací státního statistického úřadu v Praze, usnesla se zemská správní komise v červnu 1925 na jeho zrušení a úřad téhož roku zastavil svou činnost.

Ve svých 53 letech se Karl Berthold 31. května 1921 oženil s o deset let mladší Elisabeth, vdovou po obchodníku Heinrichu Rossmanithovi. Narodila se 25. září 1877 v Mikolajicích v rodině nadlesního Hugo Knorra.

Bertholdovi bydleli v Opavě na Kopečné (dnes Tyršova) č. 23. Manželství bylo bezdětné. Do rodinné hrobky v arkádách byla jako první pohřbena 4. listopadu 1918 matka Karla Bertholda, Marie Anna, která zemřela ve věku 82 let na zápal plic. Její dcera Anna, Karlova sestra, zemřela ve věku 75 let 13. prosince 1929 na mozkovou mrtvici. Ve válečných letech zemřeli oba manželé Bertholdovi. Elisabeth byla do hrobu pochována 30. prosince 1943. Karl Berthold zemřel dne 1. listopadu 1944 na následky srdeční slabosti a pohřben byl opět dní později. Náhrobní deska obsahuje pouze jména prvních dvou zde pochovaných žen, neboť v hektických válečných letech již nikdo nezajistil vytesání dalších jmen na náhrobek.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. 

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 9, arkády, hrob 10)  Zobrazit hrob na mapě